Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác về năng lượng nguyên tử

241