Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất dược chất phóng xạ

148