Trang chủ Cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu hạt nhân

Viện Nghiên cứu hạt nhân là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và kỹ thuật hạt nhân. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 

 

Địa chỉ: 01 Nguyên Tử Lực, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: +84 63 382.1300; 382.2191;

Fax: +84 63 382.1107

Email: nrigovn@hcm.vnn.vn; nri@mail.vinatom.gov.vn

Website: www.nri.gov.vn

Phó Viện trưởng phụ trách

TS. Cao Đông Vũ

Tel: 063.821300

E-mail: caodongvu1@yahoo.com

Phó Viện trưởng

ThS. Nguyễn Kiên Cường

Tel: 

E-mail: thomcuongdl@vnn.vn

Phó Viện trưởng

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải

Tel: 

E-mail: xuannguyennri@gmail.com

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

1. Quản lý, vận hành an toàn và khai thác có hiệu quả Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

2. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và năng lượng nguyên tử  vào các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân.

3. Xây dựng tiềm lực về cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nhân lực cho sự phát triển của Viện và Ngành.

4. Đảm bảo an toàn trong các hoạt động của Viện. Hỗ trợ kỹ cho hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân. Nghiên cứu phát triển kỹ thuật xử lý chất thải phóng xạ và ứng phó khẩn cấp trong xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân. Thực hiện quan trắc phóng xạ môi trường trong mạng lưới quốc gia, kiểm chuẩn các thiết bị bức xạ và thiết bị đo liều bức xạ theo phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm

5. Thực hiện việc chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và các lĩnh vực có liên quan theo qui định của pháp luật.

6. Thực hiện hợp tác liên doanh, liên kết với các cơ quan trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Viện theo qui định của pháp luật.

7. Quản lý tổ chức, nhân sự của Viện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trưởng phòng: Đào Văn Khiêm

Tel: 0263 3553125

Email: vankhiemdl@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng: Mai Văn Ái

Tel: 0263 3831351

Email:maivanai.nri@gmail.com

Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Ngọ

Tel: 02633571819

Email:ntngonri@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng: Lương Thị Đức Hạnh

Tel: 0263 3555097

Email: hanhluongnri@gmail.com

Giám đốc: Nguyễn Xuân Hải

Tel: 0263.3833030

Email: xuannguyennri@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hùng

Tel: 0263.3520770

Email: ngvhung58@gmail.com

Giám đốc: Huỳnh Tôn Nghiêm

Tel: 0263.3829613

Email: huynhtonnghiem@yahoo.com

 

Phó Giám đốc: Trịnh Đình Hải

Tel: 0263.3829640

Email: trinh_hai29@yahoo.com

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Tuân

Tel: 0263.3829613

Email: ngmituan@hotmail.com

Giám đốc: Phạm Hùng Thái

Tel: 0263.3552587

Email: thaiphamhung@yahoo.com

 

Phó Giám đốc: Phạm Văn Dũng

Tel: 0263.3829439

Email: phamdungatbx@gmail.com

Giám đốc: Lê Như Siêu

Tel: 0263.3831013

Email: lenhusieu@yahoo.com

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Phúc

Tel: 0263.3831013

Email: plnn08@yahoo.com

Giám đốc: Phạm Ngọc Tuấn

Tel: 0263.3829437

Email: phamngtuan@yahoo.com.vn

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Cảnh Hải

Tel: 0263.3829436

Email: nchai@vinatom.gov.vn

 

Phó Giám đốc: Phạm Ngọc Sơn

Tel: 0263.3829436

Email: pnson.nri@gmail.com

Giám đốc: Dương Văn Đông

Tel: 0263.3829438

Email: dongcucbao@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu

Tel: 0263.3989741

Email: ngthithu2006@yahoo.com

 

Phó Giám đốc: Bùi Văn Cường

Tel: 0263.3989740

Email: bvcuong215@gmail.com

Phó Giám đốc: Phạm Ngọc Duy

Tel: 0263.3822234

Email: phamngocduynri@gmail.com

Phó Giám đốc: Nguyễn Tấn Mân

Tel: 0263.3823222

Email: nguyentanman60@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Hiệp

Tel: 0263.3823222

Email: jackminhhiep@yahoo.com

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE