Trang chủ Cơ cấu tổ chức Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và kỹ thuật hạt nhân.

 

 

Địa chỉ: 179 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84. 4. 37564926

Số Fax: +84. 4. 38363295

Website: http://www.inst.gov.vn/

BAN LÃNH ĐẠO

 

Viện trưởng

PGS.TS. Phạm Đức Khuê

Tel: 024.37914291

Email: pdkhue@iop.vast.ac.vn

 

Phó Viện trưởng

ThS. Nguyễn Hữu Quyết

Tel: 024.37561331

Email: tokai03@yahoo.com

 

Phó Viện trưởng

TS. Phạm Ngọc Đồng

Tel: 

Email: ngocdong42@gmail.com

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

1. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và các kỹ thuật liên quan vào các lĩnh vực kinh tế -xã hội, đời sống.

2. Nghiên cứu và triển khai các vấn đề liên quan đến phát triển điện hạt nhân.

3. Nghiên cứu và triển khai về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân.

4. Thực hiện quan trắc phóng xạ môi trường trong mạng lưới quốc gia, kiểm chuẩn các thiết bị bức xạ và thiết bị đo liều bức xạ theo phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5. Hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử, kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân.

6. Nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt nhân, vật lý năng lượng cao và các lĩnh vực liên quan.

7. Thực hiện dịch vụ kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ hạt nhân và công nghệ liên quan cho các ngành kinh tế, xã hội.

8. Tham gia đào tạo và hợp tác liên kết đào tạo sau đại học và các loại hình đào tạo khác về chuyên ngành khoa học và công nghệ hạt nhân và các lĩnh vực liên quan theo qui định của pháp luật.

9. Thực hiện hợp tác liên doanh, liên kết với các cơ quan trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Viện theo qui định của pháp luật.

10. Xây dựng tiềm lực về cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nhân lực cho sự phát triển của Viện và Ngành.

11. Quản lý tổ chức, nhân sự của Viện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trưởng phòng: ThS. Lưu Trung Hiếu

Tel: 024.37564926

Email: hieult@vinatom.gov.vn

 

Phó phòng: CN. Nguyễn Thị Hồng Vân

Tel: 024.37913323

Email: hongvan73hn@gmail.com

Phó trưởng phòng phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh

Điện thoại: 024.37915078

Email: nhthinh2001@yahoo.com

 

Phó Trưởng phòng: Hà Thị Anh Đào

Tel: 024.38361432

Email: ha_anh_dao@yahoo.com

Giám đốc: ThS. Bùi Đắc Dũng

Tel: 024 37564926

Email: dacdung@gmail.com

 

Phó Giám đốc: TS. Vương Thu Bắc

Tel:

Email: vtbac@yahoo.com

Giám đốc: ThS. Nguyễn Hữu Quyết

Điện thoại: 0912970985

Email: tokai03@yahoo.com; nhquyet07@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Lê Ngọc Thiệm

Tel: 024.37561331

Email: thiem.lnt@gmail.com

Giám đốc: Phạm Như Việt Hà

Tel: 024.37561332

Email: hapnv0915@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Trần Việt Phú

Tel: 024.37910316

Email: tvietphu@gmail.com

Phó Giám đốc: Đỗ Công Cương

Tel: 024.37910017

Email: cuong1981us3@gmail.com

 

Phó Giám đốc: TS. Lê Xuân Chung

Điện thoại: 024 37910017

Email: chungxl@yahoo.com

Phó Giám đốc phụ trách: Võ Thị Anh

Tel: 024.38361433

Email: vothianhanh@yahoo.com

 

Phó Giám đốc: CN. Nguyễn Đức Tuấn

Tel:

Email: ndtuan@vinatom.gov.vn;  meo_ql@yahoo.com

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE