BAN LÃNH ĐẠO

Chánh Văn phòng

CN. Trần Thanh Hà

Tel: 024. 39423829

E-mail: havaec@yahoo.com

 

 

Phó Chánh Văn phòng

Lê Ngọc Việt

Tel: 024. 39422756

E-mail: vietqlda@gmail.com

lnviet@vinatom.gov.vn

 

 

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

1. Xây dựng và trình Viện trưởng ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

2. Giúp Viện trưởng quản lý công tác tổ chức, cán bộ và quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của Viện.

3. Quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Viện.

4.  Giúp Viện trưởng quản lý công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ trong toàn  Viện.

5. Quản lý đất đai, nhà cửa của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

6. Làm đầu mối giúp Viện trưởng thực hiện chức năng và nhiệm vụ về công tác pháp chế của Viện.

7. Giúp Viện trưởng thực hiện công tác thanh tra nội bộ, giải quyết các khiếu nại, tố cáo.

8. Quản lý kinh phí hoạt động của đơn vị tài chính cấp III Văn phòng Viện, thực hiện các chế độ tài chính, chính sách xã hội đối với cán bộ viên chức của khối cơ quan chức năng của Viện.

9. Giúp Viện trưởng quản lý, tổ chức thực hiện và theo dõi kiểm tra công tác khen thưởng, kỷ luật, công tác tự vệ, phòng chống bão lụt, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động của Viện.

10. Tổ chức và thực hiện công tác bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, công chức của khối cơ quan Viện.

11. Thực hiện nhiệm vụ quản trị, lễ tân và bảo vệ phục vụ cho hoạt động của Khối cơ quan chức năng của Viện

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

Phòng Hành chính – Tổ chức

Trưởng phòng: Nguyễn Thế Vinh

Tel: 02439422756

Email: ntvinh@vinatom.gov.vn

 

Phòng Quản trị

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Phương

Tel: 02439426879

Email: ntphuong@vinatom.gov.vn

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE