Ủy viên châu Âu cho biết các nhà máy điện hạt nhân sẽ vẫn hoạt động vào năm 2050

49

 

Việc từ bỏ năng lượng hạt nhân để chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo là sai lầm – các nhà máy điện hạt nhân sẽ vẫn hoạt động vào năm 2050. Điều này đã được phát biểu bởi Ủy viên châu Âu phụ trách thị trường nội – Thierry Breton.

 

“Chắc chắn, cần phải bảo tồn năng lượng hạt nhân. Những ai nghĩ rằng có thể tạo ra quá trình chuyển đổi xanh không có carbon mà không sử dụng năng lượng hạt nhân là sai lầm”, ông Breton tuyên bố trên sóng đài RTL.

 

Để chứng minh, ông trích dẫn ví dụ về tình hình ở Anh, gọi nó là thảm khốc. Breton cho biết: “Họ phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng gió và hiện tại họ không có gió”, ông Breton cho biết thêm rằng ở châu Âu nói chung, lượng năng lượng được tạo ra từ các trang trại gió trong sáu tuần qua ít hơn so với dự đoán.

 

“Đây là một phiên bản chuyển tiếp của năng lượng không phát thải carbon”, Breton nói khi đề cập đến các nhà máy điện hạt nhân. – Theo tính toán của chúng tôi, đến năm 2050, năng lượng hạt nhân phải chiếm 16% tổng sản lượng năng lượng sơ cấp trên thế giới — hiện nay là 5%”.

 

Ủy viên châu Âu nhấn mạnh rằng tương lai của năng lượng không chỉ có các tuabin gió. Ông giải thích: “Đây là sự pha trộn: năng lượng gió, năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng lượng hydro. Để đáp ứng nhu cầu của chúng ta, cần phải tăng gấp đôi sản lượng năng lượng ở châu Âu.”

 

Biên dịch: Lê Anh Tuấn, Ban Hợp tác quốc tế