Trang chủ Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Trung tâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân và các khoa học, công nghệ có liên quan; tổ chức sản xuất, kinh doanh và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất và đời sống.

Địa chỉ: Số 01 DT723, Phường 12, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Tel: (+84) (63) 353 7179

Fax: (+84) 121 204 7179

Website: http://www.canti.vn/

Giám đốc

Bùi Quang Trí

Tel: 063 3537179

Email: quangtricanti@gmail.com

 

Phó Giám đốc

ThS. Đặng Nguyễn Thế Duy

Tel: 

E-mail: theduy@canti.vn

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

1. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hạt nhân và các công nghệ liên quan phục vụ sản xuất và đời sống.

2. Quản lý và sử dụng các thiết bị do Nhà nước giao cho quản lý để nghiên cứu khoa học công nghệ, triển khai ứng dụng phục vụ sản xuất và đời sống.

3. Tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và các kỹ thuật liên quan. Xuất, nhập khẩu vật tư, hóa chất, thiết bị hạt nhân và đồng vị phóng xạ phục vụ nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật. Chuyển giao công nghệ giữa các Phòng thí nghiệm và Cơ sở sản xuất.

4. Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu triển khai của Viện NLNTVN và các Viện.

Phụ trách phòng: Võ Thị Ngọc Cẩm

Tel: 0263.3537179

Email: camvtn@canti.vn

Trưởng phòng: Đặng Nguyễn Thế Duy

Tel: 0263.3991300

Email: theduy@canti.vn

 

Phó Trưởng phòng: Trần Thanh Minh

Tel: 0263.3991300

Email: minhtt@canti.vn

Trưởng phòng: Trần Trí Hải

Tel: 0263.3537179

Email: trantrihai@canti.vn

 

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thanh Tâm

Tel: 0263.3537179

Email: tamltt@canti.vn

Phụ trách phòng: Phạm Văn Nhi

Tel: 0263.3537179

Email: nhipv@canti.vn

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE