Trang chủ Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

 

 

Địa chỉ: 202A, Đường 11, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (84-028)-38975922 – (84-028)-37240124 – (84-028)-62829158

Fax: (84-028)-38975921

Email: vinagamma@vinagamma.com.vn

Website: http://vinagamma.com.vn/

 

Giám đốc

Nguyễn Thành Cương

Tel:

Email: ntcuong1966@yahoo.com

 

 

Phó Giám đốc

Phan Việt Cương

Tel: 

E-mail: phanvietcuong@vinatom.gov.vn

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

1. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ bức xạ.

2. Thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ bức xạ phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

3. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và tham gia đào tạo cán bộ trong lĩnh vực công nghệ bức xạ.

4. Thực hiện hợp tác liên doanh, liên kết với các cơ quan trong và ngoài nước về các lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo qui định của pháp luật.

Trưởng phòng: Trần Văn Hùng

Tel: 028.38975922 (102)

Email: tp_hckh@vinagamma.com.vn

 

Phó Trưởng phòng: Đỗ Nữ Tú Tâm

Tel: 028.38975922 (108)

Email: dnttam@vinagamma.com.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Duy

Tel: 028.62829159

Email: tp_ncpt@vinagamma.com.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Hiếu Dũng

Tel: 028.62829158

Email: tp_vhco60@vinagamma.com.vn

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Hòa

Tel: 028.62829158

Email: nguyen_dhoa@yahoo.com

 

Phó Trưởng phòng: Phan Phước Thắng

Tel: 028.62829158

Email: thangspktayninh@yahoo.com

Phó Trưởng phòng: Cao Văn Chung

Tel: 028.62835389

Email: khonglachi_84@yahoo.com

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

Tel: 028.62835389

Email: natuan3584@gmail.com

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE