Trang chủ Cơ cấu tổ chức Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Hạt nhân TP. Hồ Chí Minh là tổ chức sự nghiệp khoa học có thu trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và kỹ thuật hạt nhân.

 

 

Địa Chỉ: 217, Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3835.6568

Fax: (84-8) 3836.7361

Website: https://cenutech.vn/

Phó Giám đốc phụ trách

TS. Hồ Mạnh Dũng  

Tel: 

E-mail: homdung@yahoo.com

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

1. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, triển khai dịch vụ trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân và các kỹ thuật phi hạt nhân khác có liên quan.

2. Nghiên cứu và triển khai về an toàn bức xạ, về an toàn hạt nhân và môi trường.

3. Tham gia đào tạo, huấn luyện về an toàn bức xạ, về kỹ thuật kiểm tra không phá huỷ và các chuyên môn khác trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân và năng lượng nguyên tử.

4. Thực hiện hợp tác trong và ngoài nước trong các lĩnh vực có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Kiêm nhiệm Phụ trách phòng: Đoàn Phạm Ngọc Ngà

Tel:

Email: dpngocnga@gmail.com 

PGĐ, kiêm Phụ trách phòng: Nguyễn Văn Mai

Tel: 028.62913384

Email: vanmaius@yahoo.com

Trưởng phòng: Đoàn Phạm Ngọc Ngà

Tel:

Email: dpngocnga@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng phụ trách: Phan Chánh Vũ

Tel:

Email: phanchanhvu@gmail.com

 

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE