Trang chủ Cơ cấu tổ chức Trung tâm Đào tạo hạt nhân

Trung tâm Đào tạo hạt nhân là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thực hiện chức năng: Đào tạo và huấn luyện cán bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật viên ngành năng lượng nguyên tử; thực hiện các hoạt động đào tạo trong nước, phối hợp và tổ chức các hoạt động đào tạo ngoài nước.

 

Địa chỉ : Số 140 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội.
Tel : (04) 35690080
Fax : (04) 35690081
Email : daotaohatnhan@gmail.com

Website: http://www.daotaohatnhan.com.vn/

Giám đốc

TS. Trịnh Anh Đức

Tel: 024.35690080

Emai: trinhanhduc@yahoo.com

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

1. Giúp Viện NLNTVN quản lý và điều phối các hoạt động đào tạo tiến sĩ theo các chuyên ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, phối hợp với các trường đại học đào tạo thạc sĩ ngành khoa học và công nghệ hạt nhân, phối hợp với các trường đại học tổ chức các lớp kỹ sư, cử nhân tài năng chuẩn bị nguồn cán bộ R&D về điện hạt nhân, công nghệ hạt nhân.

2. Tổ chức và thực hiện các khoá đào tạo bổ sung, đào tạo lại cho các cử nhân, kỹ sư các ngành để phục vụ cho chương trình phát triển điện hạt nhân, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ các chuyên ngành, chứng chỉ hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử.

3. Tổ chức các khoá đào tạo về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và một số chuyên môn khác liên quan cho cán bộ quản lý, hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến năng lượng nguyên tử ở các địa phương và các ngành kinh tế- xã hội trong cả nước.

4. Tổ chức và thực hiện các khoá đào tạo cho cán bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật viên có sử dụng kỹ thuật hạt nhân, thiết bị hạt nhân trong các cơ sở y học hạt nhân và xạ trị; trong lĩnh vực môi trường, sinh học hạt nhân và các ngành công nghiệp.

5. Tổ chức các khóa huấn luyện ngắn hạn cơ bản, các lớp chuyên đề nâng cao trình độ cho cán bộ trong Viện, tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết đào tạo.

6. Tham gia hoạt động chuẩn bị nhân lực đầu vào cho các hoạt động đào tạo ở nước ngoài, kiểm tra ngoại ngữ, chuyên môn và tiến hành đào tạo bổ túc chuyên môn cho cán bộ chuẩn bị được cử đi đào tạo ở ngoài nước.

7. Hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA), Tổ chức hợp tác vùng Châu Á – Thái Bình Dương (RCA), Diễn đàn Hợp tác hạt nhân Châu Á (FNCA) và các đối tác nước ngoài khác xây dựng hệ thống các chương trình đào tạo cho từng chức danh chuyên gia ngành NLNT Việt Nam, tổ chức biên soạn hoặc biên dịch các giáo trình liên quan đến chương trình đã được quy định, thiết lập các quan hệ quốc tế trong đào tạo nhân lực hạt nhân và phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo ngoài nước về khoa học và công nghệ hạt nhân, công nghệ điện hạt nhân.

8. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm.

9. Quản lý tài chính, tài sản, cán bộ của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Viện NLNTVN.

10. Thực hiện các nhiệm vụ do Viện trưởng Viện NLNTVN giao.

Phó Trưởng phòng: Đàm Thị Thanh Thủy

Tel: 024.35690080 (máy lẻ 103)

Email: damttthuypt@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thu

Tel: 024.35690080 (máy lẻ 103)

Email: lethupanda88@gmail.com

Phó Trưởng phòng phụ trách: TS. Dương Thanh Tùng

Tel: 024.35690080 (máy lẻ 102)

Email: duongttung@gmail.com

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE