Trang chủ Cơ cấu tổ chức Trung tâm Đánh giá không phá hủy

Trung tâm đánh giá không phá hủy là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số: 1850/QĐ-BKHCN ngày 26/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá không phá hủy (NDE) và các lĩnh vực khoa học, công nghệ khác có liên quan.

 

 

Trung tâm Đánh giá không phá hủy – NDE
140 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội
ĐT: 024 35577881  Fax: 024 35577882
Website: www.nde.com.vn

 

Phó Giám đốc phụ trách

Đặng Thị Thu Hồng

Tel: 024.35577881

Email: dangthuhong76@gmail.com

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

1. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá không phá hủy và các công nghệ khác có liên quan phục vụ sản xuất, đời sống phù hợp với mục tiêu của Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

2. Nghiên cứu và triển khai công nghệ, sản xuất và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá không phá hủy và các ngành có liên quan phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

3. Tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công tác kiểm tra, đánh giá không phá hủy nhằm đảm bảo chất lượng công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm Quốc gia và các công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

4. Hỗ trợ kỹ thuật, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, phục vụ cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực kiểm tra, đánh giá không phá hủy, an toàn bức xạ, hạt nhân trong việc đánh giá chất lượng công trình, cấu kiện và thiết bị cho các cơ sở bức xạ, lò phản ứng nghiên cứu và các nhà máy điện hạt nhân.

5. Thực hiện chức năng hợp tác quốc tế và hợp tác vùng trong lĩnh vực NDE.

6. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực kiểm tra, đánh giá không phá hủy, và lĩnh vực khác có liên quan; xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, hóa chất, thiết bị NDT và đồng vị phóng xạ phục vụ nghiên cứu khoa học và triển khai kỹ thuật; chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực NDE.

Trưởng phòng: Đào Thu Hà

Tel: 024.35577881

Email: daothuha.nde@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng: Đặng Mai Anh

Tel: 024.35577881

Email: dangmaianhnde@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng: Phùng Thị Thu Nga

Tel: 024.35577881

Email: thunga.romance@gmail.com

Trưởng phòng: Trần Đăng Mạnh

Tel: 024.35577881

Email: dangmanhhus@yahoo.com

Trưởng phòng: Đặng Thu Hồng

Tel: 024.35577881 (112)

Email: dangthuhong76@gmail.com

Phụ trách phòng: Vũ Quang Chất

Tel: 024.35577881

Email: mailinh03@gmail.com

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Huyền

Tel: 024.35577881

Email: huyennguyenduc2401@gmail.com

Phụ trách phòng: Nguyễn Tiến Phong

Tel: 024.35577881

Email: qlkh.nde@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Nhật Quang

Tel:

Email: nhatquang.nde@gmail.com

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE