Trang chủ Cơ cấu tổ chức Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội được thành lập theo Quyết định số: 590/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

 

 

Trụ sở chính: Km 12, đường 32, xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: (024) 3 764 3418 – Fax: (024) 3 765 5264

Email: chieuxahanoi@gmail.com

Website: http://chieuxa.vn/

Giám đốc

TS. Đặng Quang Thiệu

Tel: 024.37635223

E-mail: dqthieu@yahoo.com

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Quang Long

Tel: 024.3.7805322

E-mail: quanglong396@yahoo.com.vn

 

Phó Giám đốc

TS. Trần Minh Quỳnh

Tel: 024.3.7805323

E-mail: tmqthuquynh@yahoo.com

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

 

1. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ bức xạ (CNBX);

2. Thực hiện các dịch vụ, sản xuất các chế phẩm, vật liệu có ứng dụng CNBX phục vụ phát triển kinh tế xã hội;

3. Thiết kế, chế tạo và tư vấn đầu tư máy chiếu xạ; Xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ, thiết bị trong lĩnh vực CNBX;

4. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và tham gia đào tạo cán bộ trong lĩnh vực CNBX;

5. Thực hiện hợp tác liên doanh, liên kết với các cá nhân, cơ quan trong và ngoài nước về nghiên cứu, đào tạo, sản xuất trong các lĩnh vực liên quan tới CNBX.

Trưởng phòng: Nguyễn Đình Dương

Tel: 024.37805321

Email: nguyendinhduong60@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng: Đào Minh Phương

Tel: 024.37805321

Email: dmphuong.ttcx@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng: Phan Thị Kiều Thu

Tel: 024.37655264

Email: kieuthu2862003@yahoo.com

Trưởng phòng: Trần Băng Diệp

Tel: 024.37643418

Email: tranfbangdiepj@yahoo.com

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bính

Tel: 024.37643418

Email: nvanbinhsh@yahoo.com

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Sỹ

Tel:

Email: vansybn@gmail.com

Trưởng phòng: Nguyễn Quang Anh

Tel:

Email: quanganhvaec@gmail.com

Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Dũng

Tel:

Email: dungnt1234@yahoo.com

Trưởng phòng: Nguyễn Đình Hùng

Tel: 028.37805319

Email: dinhhung666@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng: Lê Văn Huy

Tel: 028.37805319

Email: lehuy1077@yahoo.com.vn

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE