Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

493

Sáng ngày 18/04/2018, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh (Trung tâm) đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân với sự tham dự của Ông Trần Quốc Dũng – Giám đốc Trung tâm, Ông Nguyễn Kiên Chính – Bí thư Chi bộ Trung tâm kiêm Phó Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm. Chỉ huy buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân là Ông Nguyễn Văn Mai – Phó Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh là một cơ sở bức xạ lớn đóng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Trung tâm sở hữu và thường xuyên sử dụng nhiều nguồn phóng xạ kín cho công tác nghiên cứu cũng như triển khai khoa học kỹ thuật vào đời sống xã hội nên công tác an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ luôn được quan tâm một cách thích đáng.

Thực hiện Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN ngày 04/12/2012 và Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ về việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ là việc làm bắt buộc nhằm chuẩn bị trước để ứng phó sự cố kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu hậu quả mà sự cố bức xạ gây ra…

Các thành viên Ban Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân đã sử dụng các loại máy đo liều, các phương tiện phòng hộ cá nhân, dụng cụ tẩy xạ, dụng cụ gắp nguồn, bình chì,… tiến hành diễn tập ứng phó sự cố đối với hai tình huống:

Tình huống 1: Nguồn phóng xạ bị thất lạc khi đơn vị sử dụng nguồn phóng xạ bảo quản không tốt: Phòng An toàn bức xạ và môi trường sử dụng nguồn phóng xạ (Am-241) trong việc đo đạc. Khi không sử dụng, cán bộ sử dụng nguồn không lưu trữ đúng nơi quy định, khi tiến hành công tác kiểm tra nguồn phóng xạ định kỳ, cán bộ không thấy nguồn phóng xạ ở vị trí đúng nơi quy định. Công việc truy tìm nguồn phóng xạ được tiến hành.

Tình huống 2: Nguồn phóng xạ bị thất lạc trên đường vận chuyển: Nhân viên lấy nguồn phóng xạ từ nơi lưu trữ đến phòng thí nghiệm để sử dụng, trong quá trình di chuyển, nguồn phóng xạ bị rớt ra ngoài nhưng nhân viên không phát hiện cho tới khi đến phòng thí nghiệm. Công việc truy tìm nguồn phóng xạ được tiến hành.

Sau khi kết thúc diễn tập, Trung tâm đã tiến hành thảo luận, rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến để hoàn thiện các kịch bản ứng phó sự cố.

Một số hình ảnh trong diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

 

Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh