Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

  335

  VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM

  THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 NĂM 2018

   

  Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018 với các chuyên ngành:

  –  Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số 62 44 01 03)

  –  Vật lý nguyên tử (mã số 62 44 01 06)

  –  Hoá vô cơ (mã số 62 44 01 13)

  –  Hoá phân tích (mã số 62 44 01 18)

  Các thông tin chi tiết về xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018 tải về tại đây:102_TB_VNLNT (1).pdf