Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018

  847

  Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 với các chuyên ngành như sau:

  –  Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số 9 44 01 03);

  –  Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9 44 01 06);

  –  Hoá vô cơ (mã số 9 44 01 13);

  –  Hoá phân tích (mã số 9 44 01 18).

  Chi tiết thông báo và các biểu mẫu: 

   

  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

  Nguyễn Thúy Hằng, Phòng Giáo vụ và Đào tạo, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

  140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội;

  ĐT: (04) 35690080 (102), 0902200879 ;

  Fax: (04) 35690081 ;

  E-mail: nguyenthuyhang0811@gmail.com.