Thông báo lớp học quốc tế mùa hè về vật lý hạt nhân lần thứ 20 (CNSSS21)

  168

  Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân, Đại học Tokyo và Chương trình JSPS A3 Foresight đồng tổ chức Lớp học quốc tế mùa hè về vật lý hạt nhân lần thứ 20 (CNSSS21) từ ngày 16 – 20/8/2021. Lớp học do Viện Nghiên cứu Lý Hóa RIKEN, Trung tâm Nghiên cứu nguyên tố siêu nặng của Đại học Kyushu hỗ trợ, cùng sự hợp tác với ANPhA. Lớp học được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

  Các giảng viên của Lớp học CNSSS21 gồm có,

  • Stefan Typel (GSI Germany) “EOS with the density functional (dự kiến)”
  • Hidetoshi Yamaguchi (CNS, U. of Tokyo, Japan) “Cluster structure physics (dự kiến)”
  • Peter Mueller (ANL, USA) “Fundamental physics with atomic nuclei (dự kiến)”
  • Akira Ejiri (U. of Tokyo) “R&D for nuclear fusion reactors, High temperature plasma as a complex system”
  • Zaihong Yang (RCNP, Osaka University, Japan) “Clustering in nuclei”
  • Susumu Shimoura (CNS, U. of Tokyo, Japan) “TBA”

  Link đăng ký tham gia Lớp học tại địa chỉ:

  https://indico2.cns.s.u-tokyo.ac.jp/event/145/registrations/28/

  Giống như các Lớp học CNSSS đã được tổ chức, Lớp học năm nay cũng sẽ có các buổi học dành cho các sinh viên Tiến sĩ và sau Tiến sĩ trình bày các báo cáo (hình thức trình bày oral). Từ năm 2018, chúng tôi lựa chọn một số báo cáo viên (hình thức trình bày poster và oral) cho giải thưởng “Nhà khoa học trẻ CNSSS”. Giấy chứng nhận sẽ được trao cho những người chiến thắng. Đối với bài thuyết trình hay nhất, giải thưởng AAPPS-DNP/ANPhA cũng sẽ được trao cho nhà vật lý trẻ.

  Thông tin chi tiết về Lớp học xin xem tại đường link dưới đây:

  https://indico2.cns.s.u-tokyo.ac.jp/event/145/overview

   

  Ban tổ chức Lớp học

  A3F-CNSSS21