Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2016

649

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam vui mừng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2016 đến các ứng viên đã tham gia kỳ xét tuyển vừa qua.

Thông tin chi tiết về kết quả tuyển dụng, tải về tại đây:

img-508125305.pdf

img-508125334.pdf