Thông báo Hội thảo khoa học “Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân và Đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường”

  1149
  Nội dung Hội thảo trình bày các báo cáo tham luận như sau:

  – Mạng lưới quan trắc cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia;

  – Ứng dụng kỹ thuật đồng vị và hạt nhân trong điều tra, đánh giá xói mòn đất;

  – Ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong điều tra, đánh giá phục vụ quản lý tài nguyên nước;

  – Sử dụng kỹ thuật hạt nhân trong đánh giá an toàn đê đập

  – Sử dụng kỹ thuật đồng vị trong nghiên cứu biến đổi khí hậu;

  Thời gian: 08h00 – 11h30
  Ngày:            23/11/2018
  Địa điểm: Phòng họp tầng 5 nhà B, Trụ sở Bộ tài nguyên và Môi trường,
  Số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội
  Thành phần tham dự: Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và
  Bộ Khoa học và Công nghệ

   

  Chương trình hội thảo (dự kiến):  

  Tài liệu hội thảo:  Download/Tải về