Tập huấn về kiểm soát quá trình chiếu xạ, đo liều hấp thụ và hiệu chuẩn hệ đo liều

63

Ngày 09/03/2021, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ đã tổ chức buổi tập huấn về “Kiểm soát quá trình chiếu xạ, đo liều hấp thụ và hiệu chuẩn hệ đo liều” do ông Đoàn Bình – Phụ trách Bộ phận QA/QC trình bày. Mục đích của buổi tập huấn nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo định kỳ cũng như truyền đạt những kiến thức chuyên môn cho cán bộ, nhân viên về việc thực hành quản lý chất lượng dịch vụ chiếu xạ tốt, góp phần nâng cao uy tín của Trung tâm và tạo niềm tin cho khách hàng vào dịch vụ chiếu xạ của Trung tâm.

 

Hình ảnh buổi tập huấn

 

Ngoài những kiến thức chung về ứng dụng công nghệ bức xạ trong các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc trưng của các loại bức xạ ion hóa và thiết bị chiếu xạ quy mô công nghiệp cho mục đích thanh trùng thực phẩm, tiệt trùng dụng cụ y tế tại Trung tâm, ông Đoàn Bình còn dành nhiều thời gian để trình bày rõ nội dung về việc kiểm soát quá trình chiếu xạ đối với máy chiếu xạ gamma Co-60, máy chiếu xạ chùm tia điện tử thông qua đánh giá chất lượng lắp đặt thiết bị (IQ), chất lượng vận hành thiết bị (OQ), đánh giá chất lượng chiếu xạ (PQ) và việc kiểm soát công tác đo liều hấp thụ, hiệu chuẩn các thiết bị đo nhằm kiểm soát chất lượng dịch vụ chiếu xạ của Trung tâm luôn đáp ứng yêu cầu Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 13485: 2016 trong thời gian tới.

 

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ