Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 72

356

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

 

Xem Tạp chí

1- Hiện trạng ứng dụng kỹ thuật kiểm tra không phá hủy tại Việt Nam

ĐẶNG THỊ THU HỒNG, TRỊNH THỊ THÚY HẰNG

 

20- Ứng dụng công nghệ đánh dấu phục vụ khai thác dầu khí 

NGUYỄN HỮU QUANG

 

25- Dây chuyền chiếu xạ Cần Thơ – Ứng dụng công nghệ bức xạ

NGUYỄN TẤN LỰC

 

27- Nghiên cứu phương pháp kiểm tra ngập nước cấu kiện chân đế giàn khoan bằng kỹ thuật đo gamma truyền qua

BÙI QUANG TRÍ, ĐẶNG QUỐC TRIỆU, ĐẶNG NGUYỄN THẾ DUY, LÊ VIẾT HẢI, PHẠM NGỌC ĐỨC TRÍ

 

39- Ứng dụng kỹ thuật đồng vị đánh giá khả năng bổ cấp cho tầng chứa nước pleistocene trên ở đồng bằng Nam Bộ

TRẦN THỊ BÍCH LIÊN, NGUYỄN KIÊN CHÍNH, HUỲNH LONG, NGUYỄN VĂN PHỨC, LÂM HOÀNG QUỐC VIỆT, NGUYỄN PHẠM TƯỜNG MINH