Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 71

353

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

Xem Tài liệu

1- Vai trò của điện hạt nhân trong chuyển đổi cơ cấu điện năng
TRẦN CHÍ THÀNH

 

9- Những khó khăn, vướng mắc trong chuyển đổi, phát triển năng lượng sạch
LÃ HỒNG KỲ

 

14- Chuyển đổi năng lượng trong cung cấp điện và vấn đề phát triển Điện hạt nhân
NGUYỄN ANH TUẤN

 

20- Điện hạt nhân trong chiến lược chuyển đổi năng lượng ở nước ta
VƯƠNG HỮU TẤN

 

26- Phát triển công nghệ lò hạt nhân cho mục tiêu phát điện và các ứng dụng phi điện khác
VƯƠNG HỮU TẤN

 

TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

 

29- Năng lượng trong biến đổi khí hậu: Giải pháp cho Việt Nam?
33- G7 kêu gọi mở rộng điện hạt nhân trở lại để giải quyết vấn đề về khí hậu, an ninh
34- Việt Nam: Năng lượng hạt nhân – lựa chọn cho tương lai dài hạn
37- Chuyển đổi năng lượng sạch: Năng lượng hạt nhân có thể là mảnh ghép còn thiếu
39- Năng lượng tái tạo có thực sự bền vững?
43- Năng lượng tái tạo: Các mục tiêu hướng tới có thể làm suy yếu tính bền vững