Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 70

433

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

Xem Tạp chí

1- Một số kết quả ứng dụng phân bón vi lượng đất hiếm trên cây trồng 

NGUYỄN BÁ TIẾN, ĐẬU TIẾN DŨNG, TRẦN VĂN LÂM, NGUYỄN THỊ HUỆ, LÊ HOÀNG KIỆT, HUỲNH LÊ THIÊN TỨ, HOÀNG VĂN GIANG, TRỊNH THỊ NGA

 

12- Nghiên cứu tạo chế phẩm phân hủy rơm rạ từ chủng trichoderma đột biến bởi phóng xạ

TRẦN BĂNG DIỆP, HOÀNG ĐĂNG SÁNG, TRẦN XUÂN AN, NGUYỄN THỊ THƠM, NGUYỄN VĂN BÍNH, HOÀNG PHƯƠNG THẢO, TRẦN MINH QUỲNH

 

19- Nghiên cứu chế tạo nano selen/oligochitosan bằng phương pháp chiếu xạ và khảo sát độ ổn định

NGUYỄN NGỌC DUY VÀ CỘNG SỰ

 

25- Ảnh hưởng của bức xạ chùm tia điện tử đến độ đồng đều liều và chất lượng xoài cát Hòa Lộc

NGUYỄN THỊ LÝ VÀ CỘNG SỰ

 

33- Nghiên cứu khả năng bảo vệ tế bào khỏi các bức xạ ion hóa của Epigallocatechin gallate bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR)

TRẦN THỊ NHÀN, YOUICHIROU MATUO, VUONG THU BAC, DANG DUC NHAN, YOSHINOBU IZUMI

 

37- Nghiên cứu đánh giá khả năng lưu giữ carbon trong đất nông nghiệp

LÊ ĐÌNH CƯỜNG VÀ CỘNG SỰ

 

42- Ứng dụng công nghệ bức xạ sản xuất phân bón cho cây rau 

TRẦN MINH QUỲNH

 

46- Nghiên cứu nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của sản phẩm phản ứng Maillard của chitosan và glucosamine được chế tạo bằng phương pháp chiếu xạ

LÊ ANH QUỐC

 

TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

 

50- Lò phản ứng thorium là tương lai của năng lượng hạt nhân?
54- Các phòng thí nghiệm quốc gia tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhằm
giải quyết mục tiêu khí hậu
55- Mối quan tâm của IAEA về tình hình tại Chernobyl