Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 69

601

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

Xem Online

1- Nghiên cứu điều chế hạt vi cầu thủy tinh Y-90 tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

NGUYỄN THANH NHÀN, DƯƠNG VĂN ĐÔNG, MAI PHƯỚC MINH THÀNH, PHẠM THÀNH MINH

 

6- Dược chất phóng xạ sử dụng trong y học hạt nhân tại Việt Nam: Hiện tại và triển vọng

LÊ NGỌC HÀ, NGUYỄN QUỐC THẮNG

 

13- Phát triển kỹ thuật xạ trị BNCT sử dụng công nghệ gia tốc ở Việt Nam

VƯƠNG HỮU TẤN

 

18- Liều bệnh nhân trong chẩn đoán hình ảnh và vấn đề giáo dục và đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên y tế, những định hướng trong tương lai

ĐẶNG THANH LƯƠNG, PHẠM NHƯ TUYỀN, HOÀNG ANH TÙNG

 

26- Sản xuất đồng vị phóng xạ 90Y từ nguồn 90Sr dùng trong y tế – công nghệ sản xuất tại Viện Nghiên cứu hạt nhân

NGUYỄN THỊ THU, NGUYỄN THỊ NGỌC, NGUYỄN THỊ KHÁNH GIANG, BÙI VĂN CƯỜNG, ĐẶNG HỒ HỒNG QUANG, NGUYỄN THANH BÌNH

 

30- Kết quả nghiên cứu tối ưu hóa xạ trị ung thư vú trái sử dụng kỹ thuật hít sâu nhịn thở

QUÁCH NGỌC MAI, PHẠM QUANG TRUNG

 

39- Công tác hiệu chuẩn thiết bị đo liều bức xạ ion hóa chiếu ngoài tại Việt Nam
LÊ NGỌC THIỆM, NGUYỄN TUẤN KHẢI, NGUYỄN HỮU QUYẾT, PHẠM ĐỨC KHUÊ, HỒ MẠNH DŨNG, NGUYỄN HOÀNG LONG, PHAN SƠN HẢI, PHẠM VĂN DŨNG, NGUYỄN MINH CÔNG, NGUYỄN KHÁNH HƯNG

45- Hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ Lào xây dựng “Trung tâm thử nghiệm không phá hủy và kỹ thuật hạt nhân”

VŨ TIẾN HÀ, ĐINH CHÍ HƯNG, NGUYỄN XUÂN THAO, ĐINH HUY NGHĨA, VIENGTHONG VONGTHAVILAY, OM KEOBOUTDA

 

TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

49- Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 14: Cơ hội chuẩn bị về năng lực và nhân lực cho Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân

52- Đẩy mạnh hợp tác giữa JINR và VINATOM

53- Ba Lan ủng hộ hạt nhân ở mức cao

54- Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba phát triển lò phản ứng hạt nhân nổi