Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 66

764

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

Xem Online

1- Tổng quan về các nguyên tố đất hiếm – Một số kết quả ban đầu ứng dụng đất hiếm trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

NGUYỄN BÁ TIẾN, LƯU CAO NGUYÊN, LÝ THÀNH VŨ, ĐOÀN THỊ THU HIỀN

 

8- Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm đất hiếm dùng cho phân bón và Kết quả ứng dụng trong trồng dưa lưới và khổ qua trong nhà màng có tưới nhỏ giọt

NGUYỄN BÁ TIẾN, ĐẬU TIẾN DŨNG, NGUYỄN THỊ HUỆ, TRẦN VĂN LÂM

 

16- Tổng quan nghiên cứu tổng hợp hạt nano Chitosan-polyacrylat chứa Gd-DTPA ứng dụng cho ảnh cộng hưởng từ

NGÔ QUANG HUY, LƯU XUÂN ĐĨNH

 

23- Tổng hợp và ứng dụng vật liệu SBA-15 và composite SBA-15/TiO2 nanotube từ thủy tinh lỏng Việt Nam để loại bỏ urani(VI) và thori(IV) khỏi dung dịch

NGUYỄN VĂN CHÍNH, NGUYỄN BÁ TIẾN, LƯU CAO NGUYÊN, NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN

 

31- Nghiên cứu ảnh hưởng của chất phụ gia đa nguyên tố chứa Na, Fe, Al, Ca đến hiệu quả đốt than

NGUYỄN THỊ THỤC PHƯƠNG, HOÀNG THỊ TUYẾN, PHẠM TUẤN ANH

 

37- Nghiên cứu quá trình hấp phụ ion Th (IV) trên vật liệu Silica mao quản trung bình SBA-15

NGUYỄN VĂN CHÍNH, VƯƠNG HỮU ANH, LƯU CAO NGUYÊN, DƯƠNG ĐÌNH THƠ

 

42- Đánh giá nguồn gốc các hợp chất nitơ gây ô nhiễm nguồn nước hồ tuyền lâm bằng tỉ số đồng vị bền (δ15N-NO3) và các chỉ thị hóa lý

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN, NGUYỄN MINH ĐẠO, PHAN QUANG TRUNG, VÕ THỊ MỘNG THẮM, LÊ XUÂN THẮNG, PHAN SƠN HẢI, NGUYỄN VĂN PHÚC

 

TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

 

51- 10 năm sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi: Một thập kỷ cải thiện an toàn hạt nhân
52- Liên Hiệp quốc: Phóng xạ ở Fukushima không gây tổn hại đến sức khỏe của người dân địa phương
53- Rosatom đặt mục tiêu xây dựng 24 lò phản ứng mới ở Nga vào năm 2045
54- Các chuyên gia tính đến về việc sử dụng tên lửa hạt nhân để đưa con người lên sao Hỏa
57- Ngày cuối cùng trên cương vị Tổng thống, Donald Trump yêu cầu quân đội sử dụng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ
58- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tăng cường quan hệ đối tác, nhằm thúc đẩy giám sát và kiểm soát dịch bệnh