Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 58

278

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

 

Xem Online

 

1- Viện Liên hợp Nghiên cứu hạt nhân Dubna

TRẦN ĐỨC THIỆP

8- Bằng chứng củng cố sự tồn tại của số nơtron magic mới N=34 trong hạt nhân 52Ar: Một thách thức với mô hình lý thuyết cấu trúc hạt nhân

LÊ XUÂN CHUNG

11- Trạng thái Hoyle

ĐỖ CÔNG CƯƠNG

16- Phát triển chương trình máy tính phục vụ tính toán số liệu decay heat từ các sản phẩm phân hạch

PHẠM NGỌC SƠN

20- Tổng quan về cấu trúc pha của mô hình chất hạt nhân Chiral

NGUYỄN TUẤN ANH

27- Tương tự quang học của bức xạ Hawking

CAO CHI

32- Đánh giá biến đổi hoá học của nước trong quá trình hoạt hoá bằng plasma lạnh

ĐỖ HOÀNG TÙNG, NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

38- Giải quyết nạn đói tiềm ẩn nhờ công nghệ hạt nhân tại Cộng hòa Sierra Leone

40- Hội thảo về kiểm soát và kế toán vật liệu hạt nhân

 

Tải về tại đây: