Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 57

417

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

1- Nhiệm vụ trọng tâm và định hướng nghiên cứu triển khai của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế xã hội

TRẦN NGỌC TOÀN

13- Sử dụng chương trình FLEXPART tính toán phát tán chất phóng xạ tầm xa từ sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima

HOÀNG SỸ THÂN, PHẠM KIM LONG

20- Ứng dụng kỹ thuật đánh dấu và liên quan trong khảo sát rò rỉ đập và ô nhiễm nguồn nước

NGUYỄN HỮU QUANG

28- Phát triển ứng dụng công nghệ bức xạ ở Việt Nam: một số khó khăn, thách thức và triển vọng

TRẦN MINH QUỲNH

35- Người đầu tiên được scan bằng scanner tia X màu (Spectral scanner): Từ Vật lý năng lượng cao đến ứng dụng thực tiễn

PHAN VIỆT CƯƠNG

 

TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

38- IAEA mua urani độ giàu thấp (LEU) theo tiến độ thành lập Ngân hàng IAEA LEU tại Kazakhstan

39- Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử  lầnthứ 5

40- Nhật Bản đối mặt với những khó khăn trong lựa chọn nguồn năng lượng

 

Tải về tại đây: