Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 55

689

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

1- Mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường Châu Âu

NGUYỄN HÀO QUANG

4- Quan trắc phóng xạ môi trường biển Việt Nam: thực trạng và giải pháp

NGUYỄN TRỌNG NGỌ

10- Một số mô hình tính toán phát tán chất phóng xạ trong môi trường không khí

HOÀNG SỸ THÂN, PHẠM KIM LONG, NGUYỄN HÀO QUANG

17- Dự án xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia

HOÀNG SỸ THÂN

23- Ứng dụng chùm tia electron năng lượng cao trong xử lý không khí ô nhiễm và chất độc hại phát thải từ các nhà máy nhiệt điện

PHÀNG ĐỨC TÍN, JAO-PERNG LIN, ĐẶNG THANH LƯƠNG, TSUNG-TING PAI, CHIEN-YI  TING

30- Áp dụng điều ước quốc tế trong chuẩn bị và ứng phó sự cố hạt nhân xuyên biên giới

LÊ DOÃN PHÁC

34- Mô hình SM cần được mở rộng

CAO CHI

 

TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

38- Hội thảo khoa học về kinh nghiệm nghiên cứu, triển khai ứng dụng kiểm tra NDT tiên tiến trong công nghiệp

39-  IAEA tiến hành đánh giá an toàn vận hành nhà máy điện hạt nhân thứ 200

 

Tải về tại đây: