Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 51

395

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

1- Triển khai các nghiên cứu, ứng dụng của máy gia tốc KOTRON13 tại Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

NGUYỄN TIẾN DŨNG, NGUYỄN TUẤN ANH, PHẠM MINH ĐỨC

8- Máy gia tốc – từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng thực tế

LÊ ĐẠI DIỄN

14- Xác định hoạt độ đồng vị phóng xạ sống dài cùng sinh ra trong quá trình sản xuất 18F-FDG tại Trung tâm Máy gia tốc, Bệnh viện TWQĐ 108

ĐÀM NGUYÊN BÌNH

20- Xạ trị proton

PHẠM KHẮC TUYÊN

27- Nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế tại Viện Nghiên cứu hạt nhân – nét khởi sắc đáng ghi nhận

NGUYỄN NGỌC TUẤN

31- Vật chất tối và chất lỏng siêu chảy

CAO CHI

 

TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

35- Seminar khoa học tại Trung tâm Hạt nhân TP HCM

35- Seminar đề tài cấp bộ 2016-2017 tại Viện Công nghệ Xạ hiếm

37- Semina báo cáo kết quả tham gia hội thảo quốc tế của Trung tâm NC&TKCNBX

38- Cuộc họp “Second research coordination meeting of coordinated research project D61024”

40- Phương pháp mới cho phép theo dõi các vật liệu được chiếu xạ với thời gian thực

42- Viện khoa học công nghệ quốc gia ULSAN, Hàn Quốc cải thiện khả năng dò tìm các vật chất phóng xạ nguy hiểm từ xa

43- Thiết bị phát hiện cầm tay giúp ngăn chặn sự gian lận trong thực phẩm – một dự án mới của IAEA

 

Tải về tại đây: