Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 50

266

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

1- Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và ứng dụng

LÊ ĐẠI DIỄN

 

11- Tìm hiểu về công nghệ Lò phản ứng nghiên cứu (Phần 1)

NGUYỄN NHỊ ĐIỀN

 

23- Thành lập Mạng lưới hợp tác nghiên cứu về an toàn điện hạt nhân khu vực Đông Nam Á

NGUYỄN HÀO QUANG, ĐOÀN QUANG TUYỀN

 

26- Hội thảo khoa học “Trung tâm Khoa học và Công nghệ năng lượng hạt nhân (CNEST): Các khía cạnh kinh tế – xã hội và khoa học – kỹ thuật”

NGUYỄN THỊ THU HÀ

 

30- Áp dụng phương pháp geopolyme hóa để đóng rắn chất thải phóng xạ

NGUYỄN BÁ TIẾN và BÙI ĐĂNG HẠNH

 

35- Có thể tạo lỗ đen tại LHC

CAO CHI

 

TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

 

39- Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Viện NLNTVN

 

Tải về tại đây: