Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 49

221

Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân là tạp chí xuất bản hàng quý của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cung cấp cho độc giả thông tin về các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân ở trong nước và quốc tế.

1- Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị chụp cắt lớp điện toán dùng trong công nghiệp

NGUYỄN HỮU QUANG

 

6- Kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài KC.05.26/11-15

HOÀNG SỸ THÂN và TRẦN CHÍ THÀNH

 

17- Thiết lập trường chuẩn liều nơtron tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân

TRỊNH VĂN GIÁP và cộng sự

 

22- Vài nét về công nghệ và an toàn nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành, Trung Quốc

LÊ ĐẠI DIỄN

 

29- Điều khiển và ghi nhận dữ liệu hệ quan trắc phóng xạ thông qua mạng internet

NGUYỄN THANH HÙNG và NGUYỄN XUÂN VỊNH

 

34- Lò công suất nhỏ kiểu module – SMR: nguồn năng lượng bền vững

LÊ VĂN HỒNG

 

TIN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

 

39- Hội thảo “Công nghệ bức xạ và các ứng dụng” tại Daejeon, Hàn Quốc

41- Khai giảng Khóa bồi dưỡng cơ sở về kỹ thuật hạt nhân cho cán bộ trẻ

42- Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu hạt nhân

43- Trung tâm NDE tiếp đoàn chuyên gia IAEA về quản lý nguồn phóng xạ kín đã qua sử dụng trong khuôn khổ chương trình RAS/9/085

44– Semina định kỳ hàng tuần của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Tải về tại đây: