Sinh viên Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tham quan khoa học tại Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh

1885

Chiều ngày 15/05/2018, Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) đã chào đón  68 bạn sinh viên ngành Vật lý học, khóa K41 của  trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh đến tham quan khoa học tại Trung tâm.

 

Sinh viên nghe giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hạt nhân tại Hội trường Trung tâm

 

Trung tâm đã giới thiệu cho các bạn sinh viên về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hạt nhân ứng dụng trong các ngành kinh tế quốc dân, bao gồm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, khoa học vật liệu, địa chất thủy văn, công nghệ sinh học, môi trường, nghiên cứu về an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ, hạt nhân, …. mà Trung tâm đã thực hiện trong thời gian qua:

– Quan trắc môi trường phóng xạ, nghiên cứu phân tích hoạt độ phóng xạ môi trường, địa chất liên quan đến phóng xạ tự nhiên…

– Đo và chuẩn liều bức xạ bằng máy đọc liều TLD 2000S; đo và chuẩn liều gamma, anpha, beta; đo và chuẩn liều nơtron, …

– Nghiên cứu phân tích cấu trúc tinh thể; nghiên cứu các tính chất vật lý vật liệu; phân tích các ứng suất tồn dư và kết hợp các phương pháp khác phân tích nguyên tố và vật chất.

– Phân tích tỷ số đồng vị bền ứng dụng trong thủy văn đồng vị; trong nông hóa; nghiên cứu tuổi địa chất, nguồn gốc và trũ lượng nước ngầm, ô nhiễm nước ngầm, ….

– Ứng dụng kỹ thuật đánh dấu đồng vị N-15 để nghiên cứu chuyển hóa đạm (N) trong đất – phân bón – cây trồng và vi sinh vật cố định đạm; phân tích N-15 trong mẫu cây và đất.

 

Sau đó các sinh viên Khoa Vật lý đã dành nhiều thời gian để tham quan các phòng thí nghiệm chuyên ngành của Trung tâm Hạt nhân:

  • Phòng Thủy văn đồng vị
  • Phòng An toàn bức xạ
  • Phòng Vật lý và Phân tích hạt nhân
  • Phòng Sinh học

 

Sinh viên tham quan Phòng Thủy văn Đồng vị của Trung tâm Hạt nhân TP.HCM

 

Sinh viên tham quan Phòng Vật lý & Phân tích hạt nhân của Trung tâm Hạt nhân TP.HCM