Nghiệm thu Đề tài cấp Bộ 2016-2017 Trung tâm Phân tích – Viện Công nghệ xạ hiếm

656

Ngày  16  tháng 5  năm 2018, Viện Công nghệ xạ hiếm đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ ĐTCB.16/16/VCNXH: “Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống nước làm mát lò phản ứng hạt nhân nước áp lực và xây dựng một số quy trình phân tích các thành phần chính của nước mô phỏng hệ làm mát ” do PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung làm chủ nhiệm.

 

Buổi nghiệm thu diễn ra với không khí làm việc nghiêm túc và trang trọng, được điều khiển bởi Chủ tịch hội đồng – PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng với sự có mặt của 5 thành viên khác trong hội đồng. Lãnh đạo Viện  Công nghệ xạ hiếm có TS. Hoàng Nhuận –Viện trưởng, PGS. TS. Thân Văn Liên – Phó Viện trưởng, PGS.TS. Lê Thị Mai Hương – Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ của Trung tâm Phân tích và các cán bộ nghiên cứu khác trong Viện.

 

 

Trong buổi nghiệm thu, PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Dung – chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm thực hiện đề tài trình bày cô đọng và súc tích báo cáo tổng kết. Trong đó nêu bật các kết quả mà nhóm thực hiện đề tài đã đạt được như: hoàn thiện 04 chuyên đề tổng quan tìm hiểu hệ thống nước làm mát (coolant) của các kiểu lò nước áp lực AP1000 và VVER 1000/1200, được hội đổng thẩm định thông qua và đánh giá cao những kiến thức mà nhóm thực hiện tổng hợp được; đã xây dựng 04 quy trình phân tích xác định một số thành phần chính của nước làm mát vòng sơ cấp lò nước áp lực trong điều kiện phòng thí nghiệm hiện nay của Viện Công nghệ xạ hiếm, dùng các mẫu nước mô phỏng thành phần chính tương tự nước làm mát lò áp lực trong đó có 01 quy trình đã báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân lần thứ 12 diễn ra vào ngày 2-4/8 tại Nha Trang; đã tổ chức 04 buổi semina chuyên đề trong đó có một semina có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài…Bên cạnh đó là những kết quả trong việc hình thành nhóm nghiên cứu về hóa học nước và đào tạo cán bộ trẻ; đã có hai thạc sĩ hóa học phân tích bảo vệ thành công luận văn với các đề tài liên quan đến hóa học nước, bốn lượt cán bộ tham gia khóa học mùa hè tại lò thử vật liệu (JMTR- Nhật Bản) đồng thời đã trang bị cho các cán bộ trẻ tại Trung tâm Phân tích những kiến thức ban đầu về nhà máy điện hạt nhân, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu trong tương lai.

 

Hội đồng đánh giá cao các kết quả nghiên cứu của đề tài, hầu hết đều đạt và vượt các kết quả đăng kí, các kết quả có ý nghĩa thực tế, bám sát các nội dung khoa học của đề tài, thể hiện sự cố gắng lớn của nhóm cán bộ tham gia thực hiện đề tài trong việc thu thập tài liệu tổng quan và tiến hành thực nghiệm trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam chưa có nhà máy điện hạt nhân. PGS. TS. Trần Chương Huyến đánh giá cao chuyên đề nghiên cứu tính toán pH ở nhiệt độ cao sử dụng thuật toán, viết code tính dùng phần mềm Maple và mô phỏng sự phụ thuộc của pH dung dịch nước chứa một số thành phần chính của nước vòng sơ cấp vào nhiệt độ.

 

Bên cạnh đó, đề tài cũng nhận được sự góp ý chân thành, cụ thể của từng thành viên trong hội đồng, từ các góp ý về việc trình bày như số thứ tự các hình bảng đôi chỗ bị nhầm lẫn, hay việc thống nhất sử dụng các thuật ngữ khoa học “nhồi bơm”- “ lèn bơm”, “làm mát”-“ tải nhiệt”… đến các góp ý liên quan đến chuyên môn như áp dụng phương pháp tính giới hạn phát hiện cho việc định lượng các anion trong mẫu nước làm mát mô phỏng bằng phương pháp sắc kí ion…

 

Kết thúc buổi họp, chủ nhiệm đề tài, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung đã thay mặt nhóm thực hiện đề tài bày tỏ lời cảm ơn tới các thành viên trong hội đồng và các đại biểu đã dành thời gian đến tham dự và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, đồng thời cam kết với hội đồng sẽ tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện bản báo cáo theo như góp ý của hội đồng trong thời gian sớm nhất.

 

Trung tâm Phân tích – Viện Công nghệ xạ hiếm