Nghi thức chào cờ đầu tuần – Nét đẹp văn hóa công sở tại Viện Nghiên cứu hạt nhân

374
Sáng ngày 02/01/2018, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt (NCHN) đã tổ chức nghi thức chào cờ đầu tuần trong năm mới 2018 và trao giấy khen thưởng của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho các tác giả và nhóm tác giả có công trình khoa học công bố trên các trên tạp chí quốc tế và viên chức xuất sắc tiêu biểu năm 2017.

 

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2018, dưới tiết trời se lạnh của thành phố Đà Lạt, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động (CB,VC&NLĐ) của Viện NCHN trong trang phục chỉnh tề, ngay ngắn đã tập trung trước cột cờ tại vị trí sân trung tâm của Viện NCHN để thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần. Nghi thức chào cờ đầu tuần đã được thực hiện trong không khí trang nghiêm, hiệu quả và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nhiệm vụ chính trị cho toàn thể CB,VC&NLĐ trong Viện. Nhân dịp này, Viện NCHN cũng đã trao giấy khen thưởng của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNT VN) cho các tác giả và nhóm tác giả có công trình công bố trên các tạp chí quốc tế trong năm 2017 và cá nhân xuất sắc tiêu biểu năm 2017 được trao cho viên chức Nguyễn Ngọc Anh – TT. Vật lý điện tử hạt nhân.

 

Tại buổi chào cờ đầu tuần của năm mới 2018, đồng chí Phan Sơn Hải – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NCHN đã thay mặt Đảng ủy, BGĐ Viện “Chúc mừng năm mới” đến toàn thể CB,VC&NLĐ trong Viện. Đồng thời, đồng chí cũng đã truyền tải nội dung và những kết quả đạt được của toàn ngành Năng lượng nguyên tử trong năm 2017, cũng như những định hướng của Viện NLNT VN trong năm 2018 và quán triệt sâu rộng đến toàn thể CB,VC&NLĐ trong Viện những nội dung, khối lượng công việc quan trọng cần thực hiện trong năm 2018. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã quán triệt việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người về tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, cập nhật thông tin kịp thời và đẩy mạnh thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở” tại Viện NCHN.

 

Đồng chí Phan Sơn Hải – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NCHN trao giấy khen thưởng của Viện NLNT VN cho các tác giả và nhóm tác giả có công trình công bố trên các tạp chí quốc tế trong năm 2017

 

Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị hết sức ý nghĩa mà Viện NCHN duy trì đều đặn trong gần 2 năm qua, điều mà nhiều đảng viên, CB,VC&NLĐ đã cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa và tính thực tiễn của nó, góp phần tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”“tự chuyển hóa” trong nội bộ” trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực, cụ thể và hiệu quả. Đồng thời, việc tổ chức nghi thức chào cờ đầu tuần còn được xem như nét đẹp văn hóa nơi công sở tại Viện NCHN, tạo hứng thú, phấn khởi cho một tháng làm việc tích cực và hiệu quả.

 

Lê Văn Thức – Viện Nghiên cứu hạt nhân