Năng lượng hạt nhân và quá trình khử cacbon hiệu quả về chi phí của hệ thống điện

36

Chủ đề: Năng lượng hạt nhân và quá trình khử cacbon hiệu quả về chi phí của hệ thống điện

Mô tả:

Cơ quan Năng lượng hạt nhân (NEA) khuyến khích các chính phủ tận dụng sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID‑ 19 để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng đạt được các mục tiêu về khí hậu.

  • Kế hoạch phục hồi sau đại dịch để điều hòa các mục tiêu khí hậu với các mục tiêu kinh tế cần đặt chi phí hệ thống vào vị trí trung tâm của chính sách năng lượng.
  • Các dự án năng lượng hạt nhân giúp giảm sâu sự khử cacbon với việc sử dụng tối ưu tài nguyên đất và khoáng sản.
  • Chuyển sang hệ thống điện carbon trung tính không có năng lượng hạt nhân sẽ làm tăng đáng kể chi phí hệ thống và đe dọa an ninh nguồn cung.
  • Để đạt được sự khử cacbon hiệu quả về chi phí đòi hỏi phải cải cách cấu trúc của thị trường điện.

Hội thảo trực tuyến này gồm có:

Người điều hành hội thảo trực tuyến: William Magwood, Tổng Giám đốc, NEA

Diễn giả: Jan-Horst Keppler, Chuyên gia tư vấn kinh tế cao cấp, phòng phát triển Công nghệ và Kinh tế hạt nhân

Các đại biểu

  • Scott Foster, Giám đốc, Phòng Năng lượng bền vững, UNECE
  • Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành, Năng lượng cho nhân loại
  • Laszlo Varro, Chuyên gia kinh tế cao cấp
  • JaeKyu Lee, Giáo sư, Trường Đại học Gimcheon, Hàn Quốc

Thời gian: 16/7/2020 tại Paris

 

Biên dịch: Nguyễn Thị Thu Hà, Ban Kế hoạch và Quản lý khoa học