Thông tin liên hệ:

VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM (VINATOM)

Địa chỉ: 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39422756  Fax: (024) 39422625

Email: bbt@vinatom.gov.vn