Lễ Tổng kết và Hội nghị Cán bộ – viên chức năm 2018, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ tại Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ

207

Ngày 07 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ (VINAGAMMA) đã tổ chức Lễ Tổng kết công tác và Hội nghị Cán bộ – viên chức năm 2018, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ tại VINAGAMMA. Đến tham dự Lễ có ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) và ông Nguyễn Thế Vinh, Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Viện NLNTVN cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ – viên chức của VINAGAMMA.

 

Mở đầu buổi Lễ, ông Nguyễn Thế Vinh, Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức Viện NLNTVN đọc Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo đối với ông Phan Việt Cương, Phó Chánh Văn phòng Viện NLNTVN nhận công tác tại VINAGAMMA, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm. Thay mặt Viện NLNTVN, Viện trưởng Trần Chí Thành trao Quyết định bổ nhiệm và phát biểu chúc mừng ông Phan Việt Cương được bổ nhiệm vào vị trí công tác mới. Viện trưởng đánh giá cao năng lực chuyên môn của ông Phan Việt Cương và tin tưởng rằng trên cương vị mới, bằng những kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm của mình, ông Phan Việt Cương sẽ cùng với ban Lãnh đạo VINAGAMMA thúc đẩy đưa Cơ sở Chiếu xạ Đà Nẵng đi vào hoạt động thương mại, góp phần xây dựng, phát triển VINAGAMMA nói riêng và Viện NLNTVN nói chung. Ông Nguyễn Thành Cương, Giám đốc Trung tâm thay mặt Lãnh đạo và tập thể cán bộ – viên chức phát biểu chúc mừng ông Phan Việt Cương với sự tin tưởng, tín nhiệm của Lãnh đạo Viện NLNTVN đã được giao nhiệm vụ mới và mong muốn ông Phan Việt Cương tiếp tục phấn đấu cùng tập thể VINAGAMMA hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Thành Cương, Giám đốc Trung tâm  trình bày “Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019”, ông Nguyễn Tiến Nghiêm, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019” và ông Đoàn Bình, Chủ tịch Công đoàn trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019”.

 

Ông Nguyễn Thành Cương – Giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi Lễ

 

Mặc dù năm vừa qua có nhiều khó khăn khách quan tác động đến hoạt động dịch vụ chiếu xạ nhưng Trung tâm VINAGAMMA đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể:

 

Về công tác nghiên cứu khoa học và triển khai: Trong năm 2018, Trung tâm được giao thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở, 01 Hợp đồng nghiên cứu với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về nghiên cứu chiếu xạ với mục đích kiểm dịch và giảm nhiễm vi sinh vật một số sản phẩm thực phẩm đặc trưng trên máy gia tốc chùm tia điện tử năng lượng cao. Các đề tài đều thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành các nội dung đã đề ra. Năm 2018 cũng là năm đáng ghi nhận kết quả đăng tải các bài báo trên tạp chí quốc tế cũng như quốc gia vượt chỉ tiêu đã đăng ký với 05 công trình được đăng trên tạp chí quốc tế (chỉ tiêu 04) và 07 công trình đăng trên tạp chí quốc gia (chỉ tiêu 04), 04 báo cáo tại hội nghị quốc tế, 09 báo cáo tham gia hội nghị quốc gia trong đó có 06 báo cáo tham dự hội nghị cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ 5 trong đó có 01 báo cáo đạt giải A, 01 báo cáo đạt giải B và 01 báo cáo đạt giải C và 01 sách chuyên khảo về ứng dụng công nghệ bức xạ xử lý môi trường: nước, nước thải và bùn thải. Trung tâm cũng đã sản xuất và thương mại hóa 7.750 lít chế phẩm gồm nano bạc và các chế phẩm khác, 339 kg chất siêu hấp thụ nước. Về hoạt động dịch vụ chiếu xạ: Trung tâm đã vận hành an toàn và có hiệu quả 02 thiết bị chiếu xạ, đặc biệt là thời gian chiếu xạ của máy gia tốc đã đạt 6.438 giờ (năm 2017 là 4.742giờ). Doanh thu từ dịch vụ chiếu xạ đạt gần 60 tỷ đồng (tính đến tháng 11/2018) so với năm 2017 (50,48 tỷ đồng). Trung tâm đã tiếp nhận Cơ sở Chiếu xạ của Viện NLNTVN tại Đà Nẵng và đang khẩn trương tiến hành các thủ tục nhằm đưa thiết bị vào hoạt động thương mại.

 

Về công tác xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất: Mua các thiết bị dự phòng cho 2 máy chiếu xạ, duy tu, sửa chữa và làm sạch đẹp kho hàng, mua sắm thiết bị cho phòng vi sinh. Trung tâm cũng đã thực hiện và chuyển đổi thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và tăng sự cạnh tranh về dịch vụ chiếu xạ hàng hóa.

 

Về công tác đào tạo và hợp tác quốc tế: Trung tâm thường xuyên tiếp nhận các đoàn sinh viên từ các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Tp. HCM đến tham quan và thực tập, tiếp nhận và hướng dẫn 03 cán bộ tham quan khoa học do IAEA gửi, đón tiếp chuyên gia IAEA đến kiểm tra, đánh giá các dự án hỗ trợ kỹ thuật.

Về công tác tổ chức và đoàn thể: Tập thể cán bộ – viên chức Trung tâm duy trì và giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện quy chế dân chủ, công khai về tài chính. Các hoạt động Đảng, Công đoàn luôn được Lãnh đạo Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất. Trung tâm luôn quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

 

Về công tác thi đua khen thưởng: 100% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong tổng số cán bộ công nhân viên được xét, đề nghị cấp trên xét duyệt 12 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”. Bốn Phòng trong Trung tâm và tập thể VINAGAMMA được đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Trung tâm VINAGAMMA đề nghị được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Trung tâm VINAGAMMA có một số kiến nghị gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ và Lãnh đạo Viện NLNTVN như: cho phép Trung tâm được vận dụng, thực hiện Quyết định 45/2014/QĐ-TTg ngày 15/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, phần chi tăng thêm này được tính vào chi phí hoạt động dịch vụ; Quan tâm, sớm cho phép Trung tâm được xét tuyển viên chức trong số cán bộ đang làm việc theo Hợp đồng lao động nhằm tạo thuận lợi trong việc tổ chức, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí cán bộ để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm; Đề nghị các cơ quan cấp trên sớm có quy định, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Chí Thành – Viện trưởng Viện NLNTVN đã đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ của VINAGAMMA trong năm 2018, đồng thời thông báo về tình hình hoạt động chung cũng như các nhiệm vụ chính của Viện NLNTVN trong thời gian tới. Viện trưởng Trần Chí Thành cũng đã đưa ra các ý kiến chỉ đạo như phấn đấu đưa máy chiếu xạ Đà Nẵng đi vào hoạt động thương mại trong thời gian sớm nhất và đảm bảo tính kế thừa để Trung tâm hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

 

Viện trưởng Viện NLNTVN Trần Chí Thành phát biểu tại buổi Lễ

 

Hội nghị Cán bộ – viên chức của Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ đã nhất trí thông qua Nghị quyết, thể hiện tinh thần, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019.

 

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ