Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Anh

374

Ngày 29/8/2018, tại Trung tâm Đào tạo hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Anh, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9.44.01.06), đề tài luận án “Nghiên cứu thực nghiệm cấu trúc phổ năng lượng kích thích của các hạt nhân 172Yb và 153Sm trên kênh nơtron của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt”.

 

Tham dự buổi Lễ có TS. Trịnh Anh Đức – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo hạt nhân và tập thể giáo viên hướng dẫn gồm PGS.TS. Phạm Đình Khang, TS. Nguyễn Xuân Hải, cùng một số bạn bè, người thân của nghiên cứu sinh.

 

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Đức Thiệp – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Ngọc Anh trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và  nỗ lực của NCS trong thời gian qua.

 

NCS Nguyễn Ngọc Anh trình bày tóm tắt luận án

 

Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS Nguyễn Ngọc Anh đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của GS.TS. Trần Đức Thiệp, GS.TS. Lê Hồng Khiêm, PGS.TS. Nguyễn Mậu Chung và các thầy trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như: Thứ nhất, xác định được 18 mức năng lượng kích thích mới và 108 chuyển dời gamma sơ cấp mới trong sơ đồ mức của 172Yb; Thứ hai, xác định được 6 mức mới và 41 chuyển dời gamma mới trong sơ đồ mức 153Sm; Thứ ba, Đề xuất một phương pháp mới để xác định mật độ mức và hàm lực bức xạ của hạt nhân từ phân bố cường độ gamma nối tầng và đã thử nghiệm với hạt nhân 172 Yb.

 

Mặt khác, các kết quả thu được trong luận án đã được báo cáo và thảo luận tại một số hội thảo, đồng thời được công bố trong 02 bài báo tại các Tạp chí khoa học, trong đó có 01 bài ISI đăng trên Nucl.Phys.A.964 (2017), 01 bài trên tạp chí Nucl.Sci.Technol (2016) và 01 bài tham dự Hội nghị Khoa học quốc tế của Viện Liên hiệp Nghiên cứu hạt nhân Dubna-2015. Điều này thể hiện tính cấp thiết, tầm quan trọng và ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu của luận án này.

 

PGS.TS. Phạm Đình Khang, đại diện cho tập thể giáo viên hướng dẫn khoa học của NCS đã có nhận xét rất sâu sắc, mô tả những khó khăn và nỗ lực mà nghiên cứu sinh đã vượt qua. PGS đánh giá rất cao năng lực nghiên cứu của NCS và khẳng định kết quả nghiên cứu được trình bày hôm nay là những cố gắng không chỉ của NCS mà còn nhờ sự hướng dẫn của giáo viên, những ý kiến góp ý của các nhà khoa học và sự quan tâm của Lãnh đạo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Nghiên cứu hạt nhân và Trung tâm Đào tạo hạt nhân.

 

Sau khi nghe NCS trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 3/7 phiếu xuất sắc, GS.TS. Trần Đức Thiệp thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS Nguyễn Ngọc Anh bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Viện Nghiên cứu hạt nhân đã có thêm một cán bộ trẻ có trình độ tiến sĩ.

 

TS. Đàm Nguyên Bình – Ủy viên Thư ký, công bố kết quả bảo vệ luận án

 

Đại diện cho đơn vị đào tạo, TS. Trịnh Anh Đức – Phó Giám đốc Trung tâm ĐTHN chúc mừng thành công của NCS, Viện Nghiên cứu hạt nhân và tập thể giáo viên hướng dẫn gồm PGS.TS. Phạm Đình Khang và TS. Nguyễn Xuân Hải. TS. Trịnh Anh Đức cũng chúc nghiên cứu sinh ngày càng trưởng thành hơn trên con đường khoa học, tiếp tục khẳng định được khả năng nghiên cứu độc lập, xác định vị trí của mình trong giới nghiên cứu.

 

Thành viên Hội đồng chúc mừng NCS Nguyễn Ngọc Anh

 

Trong niềm vui và xúc động, NCS Nguyễn Ngọc Anh trân trọng cảm ơn các thành viên của Hội đồng chấm luận án đã góp ý, chỉ bảo để NCS có thể tiếp tục hoàn thiện hướng nghiên cứu của mình. NCS Nguyễn Ngọc Anh gửi lời cảm ơn và tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Nghiên cứu hạt nhân, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – luôn là hậu phương vững chắc, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để NCS có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như  ngày hôm nay.

 

Nguyễn Thúy Hằng – Trung tâm Đào tạo hạt nhân