Trang chủ Lãnh đạo Viện

Viện trưởng

Trần Chí Thành

Phó Viện trưởng

Phạm Quang Minh

Phó Viện trưởng

Đỗ Hồng Giang

Viện Nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt) trực thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Viện trưởng

GS.TS. Nguyễn Đình Tứ


Các Phó Viện trưởng

GS.TS. Phạm Duy Hiển

GS.TS. Nguyễn Quỳ

TS. Phạm Khắc Chi

Viện Nghiên cứu hạt nhân, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Chính phủ

Viện trưởng

GS.TS. Nguyễn Đình Tứ


Các Phó Viện trưởng

GS.TS. Phạm Duy Hiển

GS.TS. Nguyễn Quỳ

TS. Phạm Khắc Chi

Ông Nguyễn Đình Diên

TS. Nguyễn Đông Hải

Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Viện trưởng

GS.TS. Nguyễn Đình Tứ


Các Phó Viện trưởng

GS.TS. Phạm Duy Hiển

GS.TS. Nguyễn Quỳ

TS. Phạm Khắc Chi

Ông Nguyễn Đình Diên

TS. Nguyễn Đông Hải

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Giám đốc

PGS.TS. Nguyễn Tiến Nguyên


Phó Giám đốc

TS. Bùi Văn Tuấn

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Viện trưởng

GS.TSKH. Trần Hữu Phát


Các Phó Viện trưởng

PGS.TS. Vương Hữu Tấn

TS. Bùi Văn Tuấn

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Viện trưởng

PGS.TS. Vương Hữu Tấn


Các Phó Viện trưởng

TS. Bùi Văn Tuấn

TS. Lê Văn Hồng

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Viện trưởng

TS. Trần Chí Thành


Các Phó Viện trưởng

PGS. TS. Nguyễn Nhị Điền

TS. Cao Đình Thanh

TS. Nguyễn Hào Quang

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Viện trưởng

TS. Trần Chí Thành


Các Phó Viện trưởng

TS. Nguyễn Hào Quang

TS. Trần Ngọc Toàn

TS. Phạm Quang Minh