Trang chủ Lãnh đạo Viện

Viện trưởng

TRẦN CHÍ THÀNH

Địa chỉ cơ quan:

Số 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: 024 39423434

Email: tranchithanh@vinatom.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 • Công tác tổ chức cán bộ;
 • Công tác kế hoạch và tài chính;
 • Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực;
 • Xây dựng định hướng chiến lược phát triển Viện NLNTVN;
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách;
 • Công tác thi đua, khen thưởng;
 • Công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, khiếu nại tố cáo;
 • Công tác hợp tác quốc tế;
 • Dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân;
 • Và các hướng nghiên cứu chuyên môn về cơ – thủy nhiệt, công nghệ điện hạt nhân, phân tích an toàn;
 • Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thuộc Viện NLNTVN (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh,…).

Các đơn vị phụ trách:

– Văn phòng Viện NLNTVN;

– Viện Công nghệ xạ hiếm;

– Viện Nghiên cứu hạt nhân;

– Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp.

 

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE