Trang chủ Lãnh đạo Viện

Phó Viện trưởng

TRẦN NGỌC TOÀN

Địa chỉ cơ quan:

Số 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: 024 39421912

Email: tntoan@vinatom.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

  • Công tác hợp tác quốc tế (giúp Viện trưởng);
  • Các hướng nghiên cứu chuyên môn về chuẩn đo lường bức xạ, ứng dụng  kỹ thuật hạt nhân trong y tế, điện tử hạt nhân và máy gia tốc;
  • Công tác đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân;
  • Các hướng nghiên cứu chuyên môn về vật lý hạt nhân, vật lý nơtron, vật lý lò phản ứng, đo lường và điều khiển (I&C), ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, công nghệ bức xạ, an toàn bức xạ, quan trắc phóng xạ và môi trường;
  • Dự án xây dựng Cơ sở nghiên cứu mới của Viện NLNTVN tại Đà Nẵng (giúp Chủ đầu tư);
  • Dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân (giúp Viện trưởng);
  • Các dự án nâng cấp sửa chữa; Các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản và kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn, trung hạn của Viện (giúp Viện trưởng);
  • Tham gia Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ;
  • Các công việc khác khi được Viện trưởng phân công.

Các đơn vị phụ trách:

– Ban Hợp tác quốc tế;

– Trung tâm Đánh giá không phá hủy;

– Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân;

– Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội.

 

 

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE