Trang chủ Lãnh đạo Viện

Phó Viện trưởng

PHẠM QUANG MINH

Địa chỉ cơ quan:

Số 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: 024 39410314

Email: minhpq64@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:

  • Tổ chức thực hiện, tham mưu đề xuất, góp ý các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách. Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho Viện (giúp Viện trưởng);
  • Các hướng nghiên cứu chuyên môn về hóa học: nhiên vật liệu hạt nhân, công nghệ đất hiếm, chất thải phóng xạ …; Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và bức xạ trong Nông nghiệp; Chế biến sâu sa khoáng;
  • Công tác kế hoạch và tài chính, quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ (giúp Viện trưởng);
  • Công tác thông tin KH&CN hạt nhân, thông tin tuyên truyền;
  • Công tác thống kê, đánh giá;
  • Công tác đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu (giúp Viện trưởng);
  • Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực (giúp Viện trưởng);
  • Công tác thi đua, khen thưởng (giúp Viện trưởng);
  • Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thuộc Viện NLNTVN (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh,…) (giúp Viện trưởng).
  • Các công việc khác khi được Viện trưởng phân công.

Các đơn vị phụ trách:

– Ban Kế hoạch và Quản lý khoa học;

– Viện Công nghệ xạ hiếm (giúp Viện trưởng);

– Trung tâm Đào tạo hạt nhân;

– Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh;

– Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ.

 

 

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE