Trang chủ Lãnh đạo Viện

Phó Viện trưởng

NGUYỄN HÀO QUANG

Địa chỉ cơ quan:

Số 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: 024 39410314

Email: nhquang@vinatom.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

  • Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho Viện;
  • Công tác thông tin KH&CN hạt nhân, thông tin tuyên truyền;
  • Công tác thống kê, đánh giá;
  • Công tác đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân;
  • Các hướng nghiên cứu chuyên môn về vật lý hạt nhân, vật lý nơtron, vật lý lò phản ứng, đo lường và điều khiển (I&C), ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, công nghệ bức xạ, an toàn bức xạ, quan trắc phóng xạ và môi trường;
  • Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực (giúp Viện trưởng);
  • Công tác thi đua khen thưởng (giúp Viện trưởng);
  • Các công việc khác khi được Viện trưởng phân công.

Các đơn vị phụ trách:

– Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân;

– Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội;

– Trung tâm Đào tạo hạt nhân.

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT WEBSITE