Kiểm tra, hiệu chuẩn hệ điều khiển lò phản ứng sau gần 12 năm vận hành

177

Trong thời gian từ 01-05/4/2019, đoàn chuyên gia kỹ thuật của Công ty SNIIP-SYSTEMATOM (đơn vị đã thiết kế chế tạo và lắp đặt Hệ điều khiển lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt – sau đây gọi là HĐK) đã đến làm việc tại Viện Nghiên cứu hạt nhân (NCHN) trong khuôn khổ Hợp đồng kiểm tra, hiệu chuẩn HĐK sau gần 12 năm vận hành. Đoàn đã phối hợp với phòng Điện tử lò phản ứng (thuộc Trung tâm Lò phản ứng) thực hiện việc kiểm tra, hiệu chỉnh các hệ thống của HĐK gồm:

  • Hệ đo và kiểm tra thông lượng neutron lò phản ứng
  • Hệ đo độ phản ứng và điều khiển tự động lò phản ứng
  • Hê đo đạc các thông số công nghệ quan trọng của lò phản ứng
  • Hệ đo và chỉ thị vị trí các thanh điều khiển lò phản ứng
  • Hệ thu nhận và lưu trữ thông tin

Trong thời gian làm việc, đoàn chuyên gia Liên bang Nga đã được Viện tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn đã hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo dưỡng – sửa chữa HĐK với các đồng nghiệp Việt Nam cũng như ghi nhận những đóng góp của phòng Điện tử lò phản ứng trong việc đảm bảo vận hành an toàn, liên tục HĐK suốt gần 12 năm qua.

 

Các chuyên gia Liên bang Nga làm việc tại phòng điều khiển lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

 

Kết thúc đợt làm việc, đại diện Viện NCHN và đoàn chuyên gia Liên bang Nga đã thống nhất ký kết các báo cáo về kết quả kiểm tra hiệu chuẩn, đánh giá khả năng hoạt động của các hệ thống trên. Hai bên thống nhất nhận định là HĐK sau gần 12 năm vận hành (với hơn 16 nghìn giờ ở công suất danh định 500KW) đã và vẫn đang đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về vận hành an toàn lò phản ứng. Để có thể tiếp tục vận hành an toàn, tin cậy ít nhất thêm 10 năm nữa, cần phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư/linh kiện dự trữ cho HĐK. Tuy nhiên, do HĐK đã được chế tạo gần 15 năm trước nên một số hệ thống của HĐK, đặc biệt là các máy tính biểu diễn/lưu trữ thông tin đã không còn được tiếp tục sản xuất/chế tạo nên trong những năm tới cần phải tính đến việc thay thế một vài hệ thống của HĐK bằng các hệ mới. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì mối liên hệ, trao đổi thường xuyên giữa Viện NCHN và Công ty SNIIP-SYSTEMATOM trong thời gian tới.

 

Trịnh Đình Hải, Viện Nghiên cứu hạt nhân