Khóa đào tạo về Công nghệ bức xạ và những ứng dụng của công nghệ bức xạ 2018, Daejeon, Hàn Quốc

182

Để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về công nghệ bức xạ và những ứng dụng của công nghệ bức xạ trong y học, công nghiệp, nông nghiệp và những chính sách về an toàn bức xạ, Viện Nghiên cứu năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KAERI) và RCA Regional Offices đã tổ chức khóa đào tạo về công nghệ bức xạ và những ứng dụng của công nghệ bức xạ.

Đoàn đại biểu tham gia khóa đào tạo

Tham dự khóa đào tạo có 38 thành viên đến từ các quốc gia: Bangladesh (2), Pakistan (1), Indonesia (2), Myanmar (1), Malaysia (2), Mông cổ (1), Philipines (2), Nepal (1), Srilanka (1), Hàn Quốc (21) và Việt Nam (2), ThS. Phan Phước Thắng, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ, TS. Nguyễn Minh Hiệp, Trung tâm Công nghệ bức xạ, Viện Nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tham gia khóa đào tạo.

 

Khóa đào tạo được diễn ra trong 11 ngày từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018 tại KAERI, Daejeon, Hàn Quốc.

 

Khóa đào tạo với 21 bài giảng trên lớp bao gồm: (1) Ảnh hưởng của Bức xạ ion lên cơ thể người, (2) Chính sách ứng dụng bức xạ hạt nhân ở Hàn Quốc, (3) Khung quốc tế và quốc gia về an toàn bức xạ, (4) Bảo vệ bức xạ trong nạp nguồn phóng xạ, (5) Tổng quan về lò phản ứng hạt nhân trong nghiên cứu ở KAERI (Korea Atomic Energy Research Institute), (6) Kiểm tra không phá hủy, (7) Sản xuất và ứng dụng đồng vị phóng xạ, (8) Công nghệ chiếu xạ bằng Neutron, (9) Văn hóa Hàn Quốc, (10) Thiết bị để triển khai chùm Neutron, (11) Ứng dụng của chùm Neutron, (12) Kiểm soát quy định, (13) Ứng dụng bức xạ trong y tế: Điều trị ung thư, (14) Ứng dụng đồng vị phóng xạ trong y tế: Y học hạt nhân, (15) Ứng dụng bức xạ trong công nghệ sinh học, (16) Ứng dụng công nghệ bức xạ trong nông nghiệp, (17) Tổng quan về chiếu xạ thực phẩm, (18) Sử dụng đồng vị phóng xạ điều chế thuốc, (19) Cylotron và ứng dụng của cylotron, (20) Ứng dụng bức xạ để bảo tồn môi trường, (21) Ứng dụng bức xạ biến tính vật liệu polymer và ứng dụng trong công nghiệp. Đặc biệt, trong khóa đào tạo các thành viên tham dự còn được tham quan thực tế các phòng nghiên cứu, thiết bị hiện đại của KAERI, KIRAMS (Korea Institute of Radiological Medical Sciences), ARTI  (Advanced Radiation Technology Institute).

 

Đại diện Việt Nam nhận chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo

 

Khóa đào tạo đã thành công tốt đẹp, các thành viên tham gia đã có cơ hội nâng cao kiến thức và kinh nghiệm về công nghệ bức xạ và những ứng dụng của công nghệ bức xạ. Những bài giảng trong khóa học rất có ích cho công việc hiện tại của các thành viên và tổ chức mà các thành viên đang công tác.

 

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ