Khóa đào tạo quốc gia về nghiên cứu các cơ quan, đối tác và các thực thể có liên quan và ảnh hưởng đến một dự án, phát triển thông điệp và nâng cao kỹ năng truyền thông

306

Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 04/10/2018,  tại trụ sở chính của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) – 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Khóa đào tạo quốc gia về nghiên cứu các cơ quan, đối tác và các thực thể có liên quan và ảnh hưởng đến một dự án, phát triển thông điệp và nâng cao kỹ năng truyền thông do Viện NLNTVN phối hợp với Mạng An toàn hạt nhân Châu Á (ANSN), Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế  (IAEA) tổ chức. Đến với Khóa đào tạo, có: Ông Jean-Rene Jubin, chuyên gia cao cấp về an toàn hạt nhân, Phòng An toàn điện hạt nhân, Vụ các hoạt động pháp quy, IAEA; Ông Franck Lignini, chuyên gia truyền thông Công ty Framatome, Pháp; Bà Marie Dufkova, chuyên gia về truyền thông điện hạt nhân, Công ty điện lực Czech. Tham dự Khóa đào tạo, gồm có các cán bộ phụ trách về thông tin và truyền thông của các đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN (VINATOM), Cục An toàn và bức xạ hạt nhân (VARANS) và Cục Năng lượng nguyên tử (VAEA).

 

Các đại biểu tham gia Khóa đào tạo

 

Mục tiêu của Khóa đào tạo là nâng cao hiểu biết và phát triển kỹ năng truyền thông để triển khai có hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông, quan hệ công chúng phục vụ các dự án liên quan đến hạt nhân, trong đó có Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân (CNEST) mà Việt Nam đang thực hiện với mục đích chính là thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân quốc gia; đào tạo và huấn luyện đội ngũ cán bộ nghiên cứu, triển khai trình độ cao, có khả năng tiếp thu và làm chủ công nghệ hạt nhân tiên tiến; mở rộng và đẩy mạnh ứng dụng của năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

 

Phát biểu khai mạc Khóa đào tạo, TS. Trần Ngọc Toàn, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN khẳng định: Mặc dù dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam đã hoãn lại nhưng Việt Nam vẫn đang hết sức nỗ lực phát triển những ứng dụng năng lượng nguyên tử để phát triển kinh tế – xã hội. Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành chuẩn bị Dự án xây dựng CNEST với trọng tâm là một lò nghiên cứu mới. Nhận thức được rằng các hoạt động thông tin, truyền thông và năng lực của các phương tiện truyền thông để phát triển và thực hiện các kế hoạch truyền thông cũng như các kỹ năng để tương tác với các bên liên quan đóng vai trò quan trọng đối với thành công của Dự án, Viện NLNTVN đã phối hợp với ANSN, IAEA tổ chức Khóa đào tạo này. Phó Viện trưởng Trần Ngọc Toàn hy vọng rằng Khóa đào tạo sẽ giúp các học viên nhận thức được sẽ phải làm gì và làm như thế nào trong công việc truyền thông để hỗ trợ cho sự thành công của Dự án cũng như là giải quyết được các thách thức hiện nay trong lĩnh vực truyền thông.

 

Tại Khóa  đào tạo, các chuyên gia đã cung cấp những thông tin, kiến thức cũng như chia sẻ kinh nghiệm cho các học viên về 7 chủ đề:  Truyền thông đại chúng để hỗ trợ thực hiện dự án; Xác định các bên liên quan trong dự án hạt nhân; Chiến lược truyền thông; Xây dựng kế hoạch truyền thông; Sử dụng các công cụ truyền thông; Vai trò của internet và mạng xã hội; Cách thức xây dựng mối quan hệ với báo chí.

 

Ông Jean-Rene Jubin, chuyên gia của IAEA trình bày bài giảng tại Khóa đào tạo

 

Cũng tại Khóa đào tạo, đại diện của Viện NLNTVN đã giới thiệu về các hoạt động của Viện NLNTVN, Dự án xây dựng CNEST và các hoạt động truyền thông phục vụ cho dự án.

Cùng với các bài giảng lý thuyết phong phú, các học viên tham dự Khóa học còn được tham gia vào các bài tập thực hành nhóm thiết thực và bổ ích như: Xác định các bên liên quan chính cho Dự án xây dựng CNEST ở Việt Nam; Thiết kế và đánh giá cho Chiến lược truyền thông của Dự án xây dựng CNEST; Đóng vai đại diện các cơ quan liên quan và các phóng viên báo chí tổ chức họp báo về Dự án xây dựng CNEST.

 

Các học viên tham gia vào các bài tập thực hành nhóm tại Khóa đào tạo 

 

Khóa đào tạo quốc gia về nghiên cứu các cơ quan, đối tác và các thực thể có liên quan và ảnh hưởng đến một dự án, phát triển thông điệp và nâng cao kỹ năng truyền thông phục vụ cho Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân rất hữu ích cho các học viên Việt Nam. Đây là cơ hội để nâng cao nhận thức, kĩ năng và kiến thức trong công tác thông tin, truyền thông, tăng cường hơn nữa hiệu quả của các hoạt động truyền thông, góp phần tạo nên thành công cho Dự án với lò phản ứng nghiên cứu mới quan trọng của chúng ta trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thị Thu Hà