Hội thảo trực tuyến “Tập huấn công tác tổ chức cán bộ, Thi đua – Khen thưởng cho các đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam”

197

Thực  hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngày 5/11/2020, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tập huấn công tác tổ chức cán bộ, Thi đua – Khen thưởng cho các đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam”.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tham dự Hội thảo có: Cán bộ Lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác Tổ chức cán bộ, Thi đua – Khen thưởng của các đơn vị trực thuộc Viện NLNTVN ở 05 đơn vị ở TP. Hà Nội về dự tại 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội và và các cán bộ Lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác Tổ chức cán bộ, Thi đua – Khen thưởng của 02 đơn vị ở TP. Đà Lạt; 02 đơn vị ở TP Hồ Chí Minh tham dự họp trực tuyến.

 

Tới dự và chủ trì buổi Tập huấn, đồng chí Trần Thanh Hà – Chánh Văn phòng Viện NLNTVN đã khẳng định vai trò, ý nghĩa của công tác tổ chức cán bộ, Thi đua – Khen thưởng,  xác định công tác công tác tổ chức cán bộ, Thi đua – Khen thưởng là công tác quan trọng hàng đầu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của toàn Viện. Lãnh đạo Viện NLNTVN đã rất quan tâm, chú trọng và chỉ đạo tổ chức tập huấn để nâng cao chất lượng thực hiện công tác này, cập nhật kịp thời những quy định mới để triển khai, áp dụng tại đơn vị…

 

Tại buổi tập huấn, Bà Trần Thanh Hà – Chánh Văn phòng Viện NLNTVN đã phổ biến, hướng dẫn, trao đổi về các nội dung của công tác tổ chức cán bộ:  Thẩm quyền quản lý viên chức, công chức; Trách nhiệm và quyền hạn của Viện trưởng Viện NLNTVN; Trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Phổ biến một số văn bản, quy định để áp dụng thực hiện. Ông Nguyễn Thế Vinh – Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Viện NLNTVN phổ biến các nội dung liên quan công tác TĐKT; Ông Phạm Văn Huy, Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính, Văn phòng Viện NLNTVN: BCTL trình bày về “Một số điểm mới của Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”; Bà Nguyễn Thi Hoa, chuyên viên Phòng HC-TC: Trao đổi các nội dung liên quan đến Quyết định 346/QĐ-VNLNT ngày 31/7/2020 và QĐ 372/QĐ-VNLNT ngày 01/9/2020 của Viện NLNTVN trong công tác quy hoạch và bổ nhiệm; Bà Vũ Thị Thu Thủy, chuyên viên Phòng HC-TC: Trình bày về Một số điểm mới của Nghị định 90/2020/NĐ-CP Về công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Bà Nguyễn Thị Hải Hà, chuyên viên phòng HC-TC, Văn phòng Viện: Trình bày báo cáo về Công tác Tổ chức – Biên chế.

 

Trong suốt buổi tập huấn, đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu đã thảo luận, đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức cán bộ và Thi đua-Khen thưởng của các đơn vị qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 

Hội thảo trực tuyến “Tập huấn công tác tổ chức cán bộ, Thi đua – Khen thưởng cho các đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam” là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ và TĐKT của các đơn vị trong toàn Viện kịp thời cập nhật những chính sách, quy định, văn bản mới về công tác tổ chức cán bộ và TĐKT; đồng thời giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để cùng triển khai thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thị Thu Hà, Ban Kế hoạch và Quản lý khoa học