Hội thảo quốc tế về trao đổi kĩ thuật an ninh hạt nhân khu vực Đông Nam Á

172

Từ ngày 15 đến 17 tháng 10 năm 2019 tại  Bangkok – Thái Lan, Cơ quan an ninh hạt nhân Hoa Kỳ (NNSA) phối hợp với Viện Công nghệ hạt nhân Thái Lan (TINT) tổ chức Hội thảo quốc tế về trao đổi kĩ thuật an ninh hạt nhân khu vực Đông Nam Á. Mục đích của Hội thảo này là nhằm tăng cường các cam kết giải quyết các rủi ro an ninh hạt nhân cụ thể và tìm kiếm các giải pháp mới cho các lĩnh vực có rủi ro cao, phát triển và thúc đẩy chiến lược giảm thiểu tích hợp cho lĩnh vực an ninh hạt nhân.

 

Các đại biểu tham gia Hội thảo

 

Tham dự Hội thảo có 50 thành viên đến từ các quốc gia: Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Indonesia. Viện Công nghệ xạ hiếm – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có 01 cán bộ tham gia Hội thảo là ThS. Nguyễn Thị Thục Phương – Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế.  Việc trao đổi kĩ thuật an ninh hạt nhân khu vực Đông Nam Á được thực hiện thông qua các phiên họp toàn thể, bàn tròn, hội thảo và các phiên tương tác để khuyến khích trao đổi ý tưởng, tìm kiếm các quan điểm mới lạ và giới thiệu các điểm chính của các tài liệu Hướng dẫn An ninh Hạt nhân của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế. Việc trao đổi cũng bao gồm các thảo luận tương tác dựa trên kịch bản – minh họa chiến lược giảm thiểu hiệu quả, ngăn chặn hành vi trộm cắp, phá hoại và khủng bố, đe dọa an ninh an toàn hạt nhân.

 

Các đại biểu Việt Nam tham dự Hội thảo

 

Mục tiêu chính của Hội thảo trao đổi kỹ thuật an ninh hạt nhân khu vực Đông Nam Á là:

1) Nâng cao nhận thức về các mối đe dọa và rủi ro cao đối với các vật liệu và cơ sở hạt nhân trong khi sử dụng, trong kho, hoặc trong quá trình vận chuyển.

2) Trao đổi thông tin thực tiễn và bài học kinh nghiệm khi xây dựng và triển khai các chương trình giảm thiểu ở cấp quốc gia và cơ sở.

3) Thúc đẩy sự hiểu biết chung rằng các yếu tố chính của an ninh hạt nhân hiệu quả đối với các cơ sở hạt nhân và phóng xạ là tương tự nhau, mặc dù việc thực hiện các biện pháp thực tế tương ứng có thể khác nhau.

4) Thúc đẩy phát triển lực lượng lao động an ninh hạt nhân lành nghề thông qua đào tạo, tập trận, Trung tâm hỗ trợ an ninh hạt nhân và mạng lưới giáo dục.

Những nội dung trong chương trình Hội thảo rất hữu ích và thiết thực cho kế hoạch xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mới sắp được triển khai trong thời gian tới ở Việt Nam, đặc biệt là trong hoạt động thanh sát hạt nhân.

 

Nguyễn Thị Thục Phương, Viện Công nghệ xạ hiếm