Hội thảo quốc tế liên vùng về trao đổi kỹ thuật khai thác urani từ thăm dò đến đóng cửa

201

Từ ngày 14 đến 18 tháng 10 năm 2019 tại Praha – Cộng hòa Séc, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phối hợp với Công ty DIAMO – Cộng hòa Séc tổ chức Hội thảo quốc tế liên vùng về nghiên cứu quá trình sản xuất Urani từ giai đoạn thăm dò đến đóng cửa mỏ. Mục đích của hội thảo là nhằm trao đổi kỹ thuật về khai thác urani từ khâu thăm dò, chế biến đến khi tháo dỡ và chính sách quản lý sau khi đóng cửa các khu mỏ khai thác và nhà máy chế biến urani.

 

Các đại biểu tham gia Hội thảo

 

Hội thảo kéo dài 5 ngày với 32 thành viên tham dự đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Về phía Việt Nam, có 01 cán bộ tham gia Hội thảo là ThS. Nguyễn Văn Tùng – Trung tâm Công nghệ nhiên liệu hạt nhân – Viện Công nghệ xạ hiếm. Việc trao đổi được thực hiện thông qua các hoạt động: hội thảo và thảo luận nhóm, tham quan thực địa hoạt động khai thác và nghiên cứu về khai thác urani tại các khu mỏ và nhà máy chế biến urani của Công ty DIAMO.

 

Các chuyên gia từ IAEA trình bày báo cáo

 

Các nội dung chính của hội thảo bao gồm:

  • DIAMO giới thiệu các kỹ thuật khai thác urani đã và đang được sử dụng tại các khu mỏ tại Cộng hòa Séc; chính sách quản lý và các quy định, hướng dẫn an toàn trong quá trình khai thác mỏ; quá trình phá dỡ và đóng cửa các khu mỏ và nhà máy chế biến urani; chính sách quản lý và hoàn thổ lại các khu mỏ và nhà máy chế biến urani sau khi đóng cửa; chính sách quản lý khu xử lý chất thải từ hoạt động khai thác và chế biến urani.
  • Trao đổi kỹ thuật khai thác và chế biến urani từ một số nước như Argentina, Peru, Brazil,
  • Tham quan thực địa hoạt động khai thác và chế biến urani tại khu mỏ Rozna I: khu vực khai thác ngầm và các phòng thí nghiệm, nhà máy chế biến urani và cơ sở xử lý chất thải.

Thăm quan thực địa tại khu mỏ Rozna I

 

Những nội dung trong chương trình Hội thảo rất hữu ích và thiết thực cho quá trình nghiên cứu khai thác và chế biến urani tại Việt Nam.

Nguyễn Văn Tùng, Viện Công nghệ xạ hiếm