Hội thảo chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam của Trung tâm Đánh giá không phá hủy

47

Ngày 16/5/2022, chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và triển khai trong lĩnh vực NDT tại Trung tâm NDE”. Tham dự buổi Hội thảo có Ban Lãnh đạo, thành viên Hội đồng Khoa học công nghệ và Đào tạo, đại diện Lãnh đạo các phòng ban và các cán bộ của Trung tâm NDE.

 

Ông Nguyễn An Trung – Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Mở đầu Hội thảo, ông Nguyễn An Trung – Phó Giám đốc Trung tâm đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể chuyên gia, cán bộ nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và nêu bật ý nghĩa của Ngày KH&CN nhằm tuyên truyền, tôn vinh vai trò quan trọng của KH&CN trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Đồng thời, thay mặt Ban Lãnh đạo Trung tâm, ông Nguyễn An Trung   ghi nhận và biểu dương những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua của đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Trung tâm. Nhân dịp này, ông Nguyễn An Trung mong muốn các hoạt động KH&CN ngày càng phát triển, kết quả có tính ứng dụng gắn liền với thực tiễn góp phần vào sự phát triển chung của ngành.

Báo cáo đầu tiên của hội thảo trình bày về “Ứng dụng NDT trong quân sự” do KS. Vũ Đức Vinh – nhân viên phòng Công nghiệp NDT trình bày. Báo cáo đã nêu rõ tầm quan trọng của NDT trong lĩnh vực Công nghiệp sản xuất cũng như trong quân sự trên thế giới và thực trạng triển khai tại Việt Nam. Bên cạnh đó cũng thông tin về các kết quả bước đầu mà Trung tâm NDE đã triển khai hợp tác với các đơn vị trong lĩnh vực quân sự. Ngoài ra, báo cáo cũng gợi mở và nêu ra các giải pháp để có thể đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong ứng dụng NDT với các đơn vị thuộc lĩnh vực quân sự.

 

KS. Vũ Đức Vinh trình bày báo cáo tại Hội thảo

 

Báo cáo thứ hai của Hội thảo với chủ đề “Tìm hiểu và xây dựng đề cương cơ bản về việc kiểm tra, đánh giá không phá hủy đối với lò phản ứng nghiên cứu trong quá trình vận hành” do ThS. Trần Đăng Mạnh – nhân viên phòng Nghiên cứu và Triển khai công nghệ trình bày. Bài báo cáo đã trình bày khái quát về các kinh nghiệm quốc tế về kiểm tra định kỳ và kiểm tra khi vận hành đối với lò phản ứng nghiên cứu. Đồng thời, trình bày hiện trạng hoạt động bảo trì và kiểm tra định kỳ trong quá trình vận hành của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Cuối cùng, báo cáo phân tích các quá trình suy thoái có thể xảy ra và đề xuất các hạng mục, phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) đối với lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

 

ThS. Trần Đăng Mạnh trình bày báo cáo tại Hội thảo

 

Sau các bài báo cáo, các đại biểu tham dự Hội thảo đã cùng nhau thảo luận góp ý tích cực với từng bài trình bày và tình hình hoạt động KH&CN của Trung tâm NDE. Qua đó, cùng thảo luận để đề ra các giải pháp và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới đối với công tác nghiên cứu khoa học và triển khai tại Trung tâm.

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo theo hình thức trực tuyến

 

Hội thảo chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam của Trung tâm Đánh giá không phá hủy kết thúc thành công tốt đẹp. Thông qua Hội thảo này, Ban Lãnh đạo mong muốn hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm ngày càng phát triển, kết quả nghiên cứu thiết thực, hiệu quả, gắn liền với ứng dụng trong lĩnh vực NDT.

 

Minh Đức, Trung tâm Đánh giá không phá hủy