Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đào tạo Viện Nghiên cứu hạt nhân

  357

  Chiều ngày 10/5/2018, tại Viện Nghiên cứu hạt nhân (NCHN), đã diễn ra Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng Khoa học công nghệ và đào tạo (KHCN&ĐT) Viện. PGS.TS. Nguyễn Nhị Điền, chủ tịch Hội đồng KHCN&ĐT đã chủ trì Hội nghị.

   

  Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng KHCN&ĐT, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện; Thường vụ CĐCS, Bí thư Chi đoàn TN Viện; Ban lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; CBVC có học vị Tiến sĩ và có chức danh từ NCVC và KSC trở lên.

   

  PGS. TS. Nguyễn Nhị Điền trình bày báo cáo tại Hội nghị

   

  Báo cáo tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Nhị Điền, Chủ tịch Hội đồng cho biết: Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn giúp Viện trưởng về các hoạt động: 1) Quy hoạch các hướng nghiên cứu và triển khai của Viện; những vấn đề thuộc về quán triệt, vận dụng các chính sách KH-CN của Nhà nước. 2) Xây dựng các hướng nghiên cứu KH&CN của Viện (dài hạn, 3 năm và hàng năm) và phương hướng hợp tác với các cơ quan trong và ngoài nước để giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai của Viện. 3) Xây dựng đề cương các dự án hợp tác đa phương và song phương, các nhiệm vụ KH&CN các cấp. 4) Đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu do Viện quản lý hoặc thực hiện tại Viện. 5) Các hoạt động liên quan đến công tác an toàn của một cơ sở bức xạ, hạt nhân. 6) Những vấn đề về xây dựng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn liều bức xạ đạt tiêu chuẩn ISO. 7) Phương hướng quy hoạch và kế hoạch đào tạo cán bộ, đánh giá hiệu quả sử dụng cán bộ khoa học.

   

  Ngoài ra, Hội đồng đã giúp Viện tổ chức, chủ trì các buổi hội thảo, báo cáo chuyên đề, seminar khoa học, tổng cộng trong nhiệm kỳ đã tổ chức 13 hội thảo quốc tế, 70 báo cáo chuyên đề, 26 buổi Seminar khoa học trước nghiệm thu và do các cán bộ của Viện sau khi đi học tập ở nước ngoài về báo cáo kết quả; 27 buổi Seminar khoa học do các chuyên gia trong nước khác và nước ngoài trình bày.

   

  Trong nhiệm kỳ phải kể đến một số kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: 04 cụm công trình khoa học của Viện được nhận giải thưởng KH&CN lần thứ nhất của tỉnh Lâm Đồng, trong đó 2 cụm công trình do Viện đứng tên chính đạt giải A và B; và 2 cụm công trình có cán bộ của Viện tham gia đạt giải C; 47 công trình được đăng tải trên các Tạp chí quốc tế (27 công trình trên hệ thống ISI, 4 công trình trên hệ thống Scopus, 65 bài báo ở tạp chí quốc gia, 35 báo cáo tại hội nghị quốc tế và 134 báo cáo ở các Hội nghị trong nước).

   

  Có thể nhận thấy nhiều thành viên của Hội đồng có ý thức trách nhiệm, nhiệt tình và tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng trong hoạt động tư vấn, phản biện của Hội đồng. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng các kỳ họp và chức năng tư vấn của Hội đồng như: Số thành viên Hội đồng vắng mặt trong các kỳ họp còn cao (khoảng 30%); một số nhiệm vụ KHCN chưa đảm bảo nghiệm thu đúng tiến độ; việc tổ chức seminar khoa học nghiệm thu trước đề tài cũng như seminar khi đi nước ngoài về chưa được thường xuyên; vấn đề định hướng chuyên môn giữa các lĩnh vực và hướng trong Viện vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Qua báo cáo, Hội nghị đều thống nhất với các khuyến nghị và 8 phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023.

   

  Tại phiên thảo luận, Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn từ các đại biểu. Đa số ý kiến đều cho rằng thành viên trong Hội đồng KHCN&ĐT nhiệm kỳ mới phải là những người “đầu tàu”, tham gia chủ nhiệm đề tài và có công trình công bố quốc tế. Đó chính là tấm gương để CBVC trong đơn vị phấn đấu, học tập.

   

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phan Sơn Hải – Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng đã cảm ơn những đóng góp thiết thực của thành viên Hội đồng cho các hoạt động  nghiên cứu khoa học của Viện trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao những kết quả triển khai của một số đơn vị trực thuộc, góp phần làm tăng thu nhập cho CBVC và người lao động trong Viện. Song, cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng một số đơn vị trong Viện đang dành quá nhiều thời gian cho hoạt động triển khai mà quên đi nhiệm vụ nghiên cứu của một đơn vị sự nghiệp khoa học. Trước tình hình đó, Viện trưởng yêu cầu các cá nhân, đơn vị phải có định hướng nghiên cứu ưu tiên, đầu tư thích đáng cho đào tạo cán bộ, khuyến khích và khơi dậy sự sáng tạo, niềm đam mê của CBVC với nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, phải đẩy mạnh việc đăng tải công trình công bố quốc tế, đăng ký sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chuyển giao công nghệ thì mới khẳng định được uy tín của Viện ở trong nước và quốc tế.

   

  Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp và bầu ra 19 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Hội đồng KHCN&ĐT nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó Ban thường trực Hội đồng gồm 3 đ/c: Chủ tịch: PGS. TS. Nguyễn Nhị Điền, Phó Chủ tịch: TS. Phan Sơn Hải và Thư ký: TS. Cao Đông Vũ.

   

  Thành viên Hội đồng KHCN&ĐT, Viện NCHN nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Hội nghị

   

  Đức Hạnh – Viện Nghiên cứu hạt nhân