Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2018 của Khối Văn phòng – Viện

1242

Ngày 27/12/2018, tại trụ sở chính của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Khối thi đua Văn phòng – Viện (Khối) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc; Đồng chí Lê Ngân Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Bộ KH&CN; Đại diện Lãnh đạo của 14 đơn vị trong Khối thi đua Văn phòng – Viện: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Văn phòng Công nhận chất lượng; Văn phòng  Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi; Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia; Văn phòng Ủy ban Vũ trụ Việt Nam; Viện Khoa học sở hữu trí tuệ; Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ; Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng; Viện Ứng dụng Công nghệ; Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế; Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

 

Đồng chí Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện NLNTVN, Khối trưởng Khối thi đua Văn phòng – Viện báo cáo tại Hội nghị

 

Báo cáo Tổng  kết công tác thi đua năm 2018 của Khối Văn phòng – Viện tại Hội nghị nêu rõ: Trên cơ sở phong trào thi đua được phát động từ đầu năm, các đơn vị trong Khối đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị. Qua các phong trào đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời cũng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao về chất lượng; hình thức tổ chức gắn với tình hình thực tiễn của Khối.

 

Năm 2018, các đơn vị trong Khối đã triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền, đoàn thể quần chúng vững mạnh. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thường xuyên giáo dục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân và mỗi tập thể. Đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.

 

Năm qua, các đơn vị trong Khối đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, thực hiện đầy đủ nội dung chuyên môn được giao và kịp tiến độ. Các đơn vị trong Khối đều đã thực hiện tốt Quy chế làm việc của Bộ KH&CN cũng như Quy chế riêng của đơn vị. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng gồm tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị ngay từ những ngày đầu năm 2018; Tham gia đầy đủ các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5.

 

Đặc biệt, các đơn vị trong Khối đã tích cực chú trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác chuyên môn cho các cán bộ thông qua các khóa học, đào tạo, các buổi thảo luận, chuyên đề, đây cũng được coi là một trong các tiêu chí thi đua để thúc đẩy tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu của cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ…

 

Kết quả công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối năm 2018: Có 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (ông Đỗ Thành Long, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, ông Trần Hậu Ngọc, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ); 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng); 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (ông Lê Tất Khương, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng); 02 cán bộ được tặng Bằng khen Gương điển hình tiên tiến tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (ông Tạ Quang Tưởng và bà Phạm Thị Mỹ Phương, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng). Các đơn vị đã bình xét và công nhận: 97% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 200 cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đề nghị Bộ KH&CN công nhận 43 tập thể lao động xuất sắc, 6 chiến sĩ thi đua cấp Bộ; tặng thưởng Bằng khen cho 10 tập thể và 23 cá nhân.

 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2018 của Khối Văn phòng – Viện

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc  khẳng định Khối thi đua Văn phòng – Viện là một Khối lớn với 2 Cụm là Cụm các Văn phòng (gồm 6 đơn vị) và Cụm các Viện – Trung tâm (gồm 8 đơn vị) với những chức năng, nhiệm vụ quan trọng và đa dạng nhưng trong năm qua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những kết quả  phong trào thi đua của Khối đã đạt được, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị. Thứ trưởng Phạm Công Tạc cũng đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục đoàn kết, nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 gồm: Tiếp tục triển khai phong trào thi đua trong từng đơn vị và trong toàn Khối. Chủ động xây dựng các tiêu chí, chương trình thi đua cho từng đơn vị tùy theo tình hình thực tế. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do Bộ KH&CN phát động; Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị. Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận thống nhất các nội dung giao ước thi đua năm 2019.

 

Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu, lao động sản xuất, Khối tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực để phát huy nội lực của từng cá nhân, tập thể; đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua để đạt chất lượng và hiệu quả cao; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của các văn bản pháp luật về thi đua khen thưởng tới từng cá nhân và tập thể.

 

Ngoài ra, Khối tiếp tục gắn việc phát động phong trào thi đua với việc thực hiện các cuộc vận động như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện… Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; Tăng cường các buổi giao lưu, sinh hoạt chuyên đề định kỳ trong Khối.

 

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới các đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào Thi đua, đây chính là đòn bẩy tạo động lực động viên, khuyến khích các đơn vị thành viên nói chung và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói riêng tích cực phát huy cao độ nội lực, tính năng động, sáng tạo, tiếp tục ra sức cống hiến, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của Bộ.

 

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua Văn phòng – Viện chụp ảnh lưu niệm

 

Tại Hội nghị, sau khi tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được năm 2018, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Văn phòng Công nhận chất lượng; Cờ thi đua của Bộ KH&CN cho Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; Viện Ứng dụng Công nghệ. Kết thúc Hội nghị, các đơn vị đã ký Bản giao ước thi đua và bầu Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia làm Trưởng Khối thi đua Văn phòng – Viện  năm 2019 và Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo làm Khối phó Khối thi đua Văn phòng – Viện năm 2019.

 

Nguyễn Thị Thu Hà, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam